ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐ อเมริกา, 2539-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคหืด และปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อผิวในจมูก
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)