bih.button.backtotop.text

ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ความชำนาญการ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

ไทย, อังกฤษ, จีนแต้จิ๋ว

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐ อเมริกา, 2539-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคหืด และปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อผิวในจมูก


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Sat6 17:00 - 20:0017:0020:00 Children Center (Building A 17A)