ไส้เลื่อน ไม่ใช่แค่ลำไส้ที่เลื่อน

10 ตุลาคม 2557
รู้หรือไม่โรคนี้เป็นได้ทั้งชายและหญิง และยังเกิดขึ้นนอกจากที่ลำไส้อีกด้วย

Related Health Blogs