bih.button.backtotop.text

ค้นพบบำรุงราษฎร์
ศูนย์รักษาโรคที่เราเชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19  

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Covid-19 Vaccine Information Center) เพื่อตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนโควิด 19

ดูเพิ่มเติม

คลินิก Pride

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง

สำหรับผู้ที่จะไปต่างประเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ ให้คำแนะนำและดูแลรักษา พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ไข้เหลือง ไทฟอยด์ ไข้สมองอักเสบ ไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรคไต ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยี รักษาโรคไตเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ตั้งขึ้นเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยตรวจ บำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์สาขาโรคมะเร็งและเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดูผู้เชี่ยวชาญของเรา
โรงพยาบาลคุณภาพสากล
ดูรางวัลและการรับรอง

บทความบำรุงราษฎร์