bih.button.backtotop.text

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

Layout-Digestive-Disease_1-TH-(1).png Layout-Digestive-Disease_2-TH-(1).png Layout-Digestive-Disease_3-TH-(1).png Layout-Digestive-Disease_4-TH-(1).png

งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสุขภาพของลำไส้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในหลายๆด้าน ตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันไปจนถึงการทำงานของสมอง เซลล์ภูมิคุ้มกันประมาณ 70% อาศัยอยู่ในระบบทางเดินทางอาหาร ดังนั้นหากระบบทางเดินอาหารไม่แข็งแรงจะทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมอ่อนแอไปด้วย อย่างไรก็ตามโรคระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี เราจึงมุ่งมั่นในการให้การวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารอย่างแม่นยำตรงจุด เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับและแพทย์เฉพาะทางด้านการเคลื่อนไหวในระบบทางเดินอาหารมากกว่า 20 ท่าน ที่สามารถให้การรักษาอย่างครอบคลุมถึงโรคที่ยากและซับซ้อน พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย นอกจากนี้เรายังได้ผนึกความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมากกว่า 42,000 รายต่อปี

รศ.คลินิก นพ. ทศพล เกิดศิริชัยรัตน์, FASGE

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

รศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. พิเศษ พิเศษพงษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

รศ.พญ. รภัส พิทยานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

รศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ยุทธนา ศตวรรษธำรง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

ศ.พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

รศ.นพ. นุสนธิ์ กลัดเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
  วันอาทิตย์-ศุกร์
  8.00-20.00 น.
  วันเสาร์ 
  8.00-19.00 น.

Location

 • ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
  อาคาร B ชั้น 2 ด้านเหนือ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 2 เลี้ยวซ้าย
คะแนนโหวต 9.40 of 10, จากจำนวนคนโหวต 368 คน

Related Health Blogs