bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่าให้ตรง หรือแก้แนวเข่าโก่ง (High Tibial Osteotomy)

HTO เป็นการผ่าตัดเพื่อถนอมรักษาข้อเข่าให้คงสภาพตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าโก่งงอ เกิดความเสียหายเฉพาะผิวกระดูกอ่อนด้านในแต่ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่าด้านนอกยังมีสภาพดีอยู่


High-Tibial-1182619270.jpg

การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่าให้ตรง หรือการผ่าตัดเพื่อแก้แนวเข่าโก่ง (HTO) คืออะไร
HTO เป็นการผ่าตัดเพื่อถนอมรักษาข้อเข่าให้คงสภาพตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าโก่งงอ เกิดความเสียหายเฉพาะผิวกระดูกอ่อนด้านในแต่ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่าด้านนอกยังมีสภาพดีอยู่

การผ่าตัดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการรับน้ำหนักส่วนของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าที่เสื่อมบริเวณด้านใน โดยการถ่ายน้ำหนักไปยังพื้นผิวกระดูกอ่อนข้อเข่าด้านนอกที่ยังคงสภาพดี
สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่รุนแรงหรือมีเข่าโก่ง โดยที่พื้นผิวกระดูกอ่อนข้อเข่าที่รับน้ำหนักด้านนอกยังไม่เสียหายมากนัก ทั้งนี้ก่อนจะทำการรักษาด้วยการผ่าตัดวิธีนี้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจด้วยกล้อง arthroscope เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพของผิวกระดูกอ่อนข้อเข่าด้านนอกยังสมบูรณ์ดีก่อนจะเริ่มทำการผ่าตัด

วีดีทัศน์แสดงให้เห็นว่า โดยปกติแนวการรับน้ำหนักของข้อเข่าควรอยู่ตรงกลาง ตามที่แสดงด้วยเส้นสีเขียว ส่วนการรับน้ำหนักที่ผิดปกติแสดงเป็นเส้นสีแดงในส่วนด้านในของข้อเข่า

การผ่าตัดจะมีการตัดกระดูกหน้าแข้งส่วนใกล้ข้อเข่า (Proximal Tibia) บางส่วนเพื่ออ้ากระดูก และสร้าง medial open wedge gap แล้วยึดตรึงกระดูกให้มั่นคงโดยใช้โลหะไทเทเนี่ยมชนิดพิเศษ Tomofix plate and screws
 
หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าแนวการรับน้ำหนักถูกเลื่อนไปที่บริเวณกึ่งกลางของข้อเข่า Gap หรือช่องว่างในกระดูกที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแนวดังกล่าว ร่างกายมนุษย์จะสามารถสร้างเติมเต็มกระดูกขึ้นใหม่ได้เอง

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs