bih.button.backtotop.text

รายละเอียดการติดต่อ

เบอร์ศูนย์บริการลูกค้าบำรุงราษฎร์ 02 066 8888

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์คลิก

บำรุงราษฎร์แอปพลิเคชัน คลิก

ที่อยู่

33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่โรงพยาบาล

เรียกรถพยาบาล 02 011 5222

นัดแพทย์ 02 011 2222

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ 02 011 3333

ติดต่อประกัน 02 011 2289

ทันตกรรม 02 011 4100

ศูนย์บริการลูกค้า02 066 8888

บริษัทในเครือของเรา