bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลคุณภาพสากล

 

รางวัลเชิดชูเกียรติในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการให้การดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลก บุกเบิกการวิจัยและการรักษาใหม่ๆ

หลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการยกย่องสำหรับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในด้านการแพทย์และบริการดูแลรักษาสุขภาพ

ต่อไปนี้คือการรับรองมาตรฐานและรางวัลเชิดชูเกียรติบางส่วนที่เราได้รับเมื่อไม่นานมานี้:

 
 

No.1 Hospital in Thailand and 1 of The World’s Top 200 Hospital

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับจากการสำรวจของนิตยสาร Newsweek ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Hospitals 2021-Thailand) และเป็นโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลก World’s Best Hospitals 2021 จากโรงพยาบาล 2,000 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2564Best_hospital_Newsweek.JPG

Joint Commission International (JCI)


Bumrungrad_Award.jpg


มาตรฐานความเป็นเลิศในระดับสากล

บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษา

ด้วยมาตรฐานกว่า 350 รายการในข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ Joint Commission จะตรวจสอบมาตรฐานในทุกๆ ด้านตั้งแต่สุขลักษณะในการผ่าตัดและขั้นตอนการดมยาสลบไปจนถึงหนังสือรับรองของบุคลากรทางการแพทย์และปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองจาก JCI เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองซ้ำติดกันห้าครั้งนับแต่นั้นมา

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก JCI
 

Global Healthcare Accreditation (GHA)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก GHA Program

 

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (A-HA)

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ข้อความ: บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (Advanced Hospital Accreditation; A-HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ เรายังเป็นองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆ ยังคงปฏิบัติตามและรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่ เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA)

 

DNV-GL's MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD

การรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ DNV-GL's MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียและนอกทวีปอเมริกาเหนือ

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก MIR

 

Bumrungrad International Hospital CEO of the year 2021

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล CEO of the Year ที่มอบให้แก่ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ จาก Healthcare Asia Awards 2021 เป็นอีกบทพิสูจน์ที่ยืนยันความเป็นผู้นำด้านการให้บริบาลสุขภาพด้วยนวัตกรรม เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก Healthcare Asia Awards 2021

 

Thailand Best Employer Brand Awards 2021

Thailand Best Employer Brand Awards 2021 - สาขา Thailand Best Employer Brand และสาขา Excellence in Training
 

Thailand Zocial Awards 2019 - Best Brand Performance on Social Media

Best Brand Performance on Social Media ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2019 โดยมีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามแควร์วัน (28 ก.พ. 2562)
 
ZocialBH2021-(2).png MicrosoftTeams-image-(21).png
 

Global Health and Travel – 2019 APAC Healthcare and Medical Tourism Awards

  1. 2019 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific
  2. 2019 Integrated Healthcare Clinic of the Year in Asia Pacific (VitalLife Wellness Center)
  3. 2019 Smart Facility of the Year in Asia Pacific
  4. 2019 Value Based Hospital of the Year in Asia Pacific
  5. 2019 Orthopaedic Service Provider of the Year in Asia Pacific
  6. 2019 Women’s Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific
  7. 2019 Transplant Service Provider of the Year in Asia Pacific
  8. 2019 Bariatric Service Provider of the Year in Asia Pacific
 

Thailand Corporate Excellence Awards 2019

Thailand-Corporate-Excellence-Awards-2019-(1).png

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ระดับดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) สำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ 

 

Brandage Online

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ของ Thailand’s Most Social Power Brand 2019
 

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program

การรับประกันการทำให้ปลอดเชื้อและความปลอดเชื้อ

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรององค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพว่าเป็น Center of Excellence เมื่อองค์กรดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อที่มีคุณภาพได้อย่างครบถ้วน และเป็นผู้นำสถาบัน CSSD อื่นๆ ในการนำแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับ CSSD ไปใช้ปฏิบัติ

โดยได้รับการรับรองจากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Society for Infection Control; APSIC) CSSD ได้ยกย่องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้เป็น CSSD Centre of Excellence ในปี พ.ศ. 2559

 

วิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP)

ความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตร

วิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) เป็นองค์กรชั้นนำของพยาธิแพทย์เฉพาะทางซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) ในปี พ.ศ. 2559

การรับรองนี้ได้แสดงถึงการยอมรับในความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลการตรวจวินิจฉัยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเรา

 

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER)

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) เป็นเครือข่ายของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย นักวิจัยทางการแพทย์ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรในภูมิภาคซึ่งติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทั่วโลก

SIDCER ทำงานร่วมกับ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific Region (FERCAP) และ The National Ethics Committee Accreditation System of Thailand เพื่อรับรองการคุ้มครองผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดในการวิจัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BI/IRB) ได้รับรางวัลระดับสากลนี้จาก SIDCER ในปี พ.ศ. 2559 สำหรับความทุ่มเทในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์

 

Westgard Sigma Verification of Performance

การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

โครงการ Westgard Sigma Verification of Performance เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการที่มีการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (QC) ที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งทำให้องค์กรสามารถให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance ในการมอบรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี พ.ศ. 2557

รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของเราและความถูกต้องแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

รางวัล AMCHAM ACE

ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล ACE Recognition Award จะมอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ซึ่งแสดงออกถึงความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมในระยะยาวอย่างถ่องแท้

รางวัล AMCHAM ACE Award ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ CSR ในประเทศสหรัฐอเมริกาและชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Gold Status ในฐานะที่เป็นองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี พ.ศ. 2556

 

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทยก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนภายใต้วิสัยทัศน์ "Connect for Sharing"

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายด้าน CSR ที่ครอบคลุมจนได้รับการยกย่องจาก CSR Club ให้เป็นหนึ่งใน 50 องค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รางวัล DAISY Award

รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพยาบาลที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

รางวัล DAISY Award เป็นรางวัลที่มอบให้โดยมูลนิธิ DAISY เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลวิชาชีพที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี

มูลนิธิ DAISY เป็นมูลนิธิที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพยาบาลวิชาชีพทั่วโลกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะความชำนาญและด้วยความเอื้ออาทรได้อย่างยอดเยี่ยม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่ามีพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโดดเด่น

คลิกที่นี่เพื่อชมพยาบาลที่ได้รับรางวัล

 

รางวัล Thailand’s Best Employer

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและความผูกพันของพนักงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน "ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน" จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลได้รับรางวัลนี้ในปี พ.ศ. 2552 สำหรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น

 

รางวัล Thailand Tourism Awards

สถานพยาบาลดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในส่วนของผู้ประกอบการด้านการแพทย์ (Award of Outstanding Performance in Medically-Oriented Establishment) ในปี พ.ศ. 2551

โดยได้รับมอบรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับความพยายามในการบุกเบิกการดูแลรักษาที่เป็นเลิศสำหรับนักท่องเที่ยว

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Class Award; TQC)

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige Award)

TQC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยจะตรวจรับรองกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กร

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ผ่านการรับรองจาก TQC และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศให้แก่ Mr. Mack Banner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในปี พ.ศ. 2551