bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลคุณภาพสากล

 

รางวัลเชิดชูเกียรติในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการให้การดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลก บุกเบิกการวิจัยและการรักษาใหม่ๆ

หลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการยกย่องสำหรับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในด้านการแพทย์และบริการดูแลรักษาสุขภาพ

ต่อไปนี้คือการรับรองมาตรฐานและรางวัลเชิดชูเกียรติบางส่วนที่เราได้รับเมื่อไม่นานมานี้:

 

Bumrungrad_Award.jpg

Joint Commission International (JCI)

มาตรฐานความเป็นเลิศในระดับสากล

บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษา

ด้วยมาตรฐานกว่า 350 รายการในข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ Joint Commission จะตรวจสอบมาตรฐานในทุกๆ ด้านตั้งแต่สุขลักษณะในการผ่าตัดและขั้นตอนการดมยาสลบไปจนถึงหนังสือรับรองของบุคลากรทางการแพทย์และปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองจาก JCI เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองซ้ำติดกันห้าครั้งนับแต่นั้นมา

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก JCI

 

DNV GL

มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Managing Infection Risk; MIR) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย DNV GL เป็นการตรวจสอบรับรององค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งจะประเมินความสามารถขององค์กรในการให้บริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และคุ้มค่าในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการติดเชื้อ

มาตรฐาน MIR สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และแนวทางปฏิบัติระดับสากลอื่นๆ

ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MIR จาก DNV GL สำหรับการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นและง่ายต่อการนำไปใช้ปฏิบัติในศูนย์และแผนกต่างๆ ทั้งหมดในโรงพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองมาตรฐาน MIR จาก DNV GL

 

Global Healthcare Accreditation (GHA)

Excellence in Medical Travel

Global Healthcare Accreditation (GHA) Program ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพที่ให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมารับการรักษา

ซึ่งไม่เพียงแต่พิจารณาประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ แต่ยังรวมไปถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย

บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA ระดับความเป็นเลิศซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก GHA Program

 

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (A-HA)

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ข้อความ: บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (Advanced Hospital Accreditation; A-HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ เรายังเป็นองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆ ยังคงปฏิบัติตามและรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่ เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA)

 

รางวัล DAISY Award

รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพยาบาลที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

รางวัล DAISY Award เป็นรางวัลที่มอบให้โดยมูลนิธิ DAISY เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลวิชาชีพที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี

มูลนิธิ DAISY เป็นมูลนิธิที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพยาบาลวิชาชีพทั่วโลกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะความชำนาญและด้วยความเอื้ออาทรได้อย่างยอดเยี่ยม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่ามีพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโดดเด่น

คลิกที่นี่เพื่อชมพยาบาลที่ได้รับรางวัล

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Class Award; TQC)

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige Award)

TQC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยจะตรวจรับรองกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กร

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ผ่านการรับรองจาก TQC และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศให้แก่ Mr. Mack Banner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในปี พ.ศ. 2551

 

รางวัล Thailand Tourism Awards

สถานพยาบาลดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในส่วนของผู้ประกอบการด้านการแพทย์ (Award of Outstanding Performance in Medically-Oriented Establishment) ในปี พ.ศ. 2551

โดยได้รับมอบรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับความพยายามในการบุกเบิกการดูแลรักษาที่เป็นเลิศสำหรับนักท่องเที่ยว

 

รางวัล Thailand’s Best Employer

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและความผูกพันของพนักงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน "ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน" จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลได้รับรางวัลนี้ในปี พ.ศ. 2552 สำหรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น

 

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทยก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนภายใต้วิสัยทัศน์ "Connect for Sharing"

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายด้าน CSR ที่ครอบคลุมจนได้รับการยกย่องจาก CSR Club ให้เป็นหนึ่งใน 50 องค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รางวัล AMCHAM ACE

ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล ACE Recognition Award จะมอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ซึ่งแสดงออกถึงความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมในระยะยาวอย่างถ่องแท้

รางวัล AMCHAM ACE Award ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ CSR ในประเทศสหรัฐอเมริกาและชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Gold Status ในฐานะที่เป็นองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี พ.ศ. 2556

 

Westgard Sigma Verification of Performance

การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

โครงการ Westgard Sigma Verification of Performance เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการที่มีการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (QC) ที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งทำให้องค์กรสามารถให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance ในการมอบรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี พ.ศ. 2557

รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของเราและความถูกต้องแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER)

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) เป็นเครือข่ายของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย นักวิจัยทางการแพทย์ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรในภูมิภาคซึ่งติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทั่วโลก

SIDCER ทำงานร่วมกับ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific Region (FERCAP) และ The National Ethics Committee Accreditation System of Thailand เพื่อรับรองการคุ้มครองผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดในการวิจัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BI/IRB) ได้รับรางวัลระดับสากลนี้จาก SIDCER ในปี พ.ศ. 2559 สำหรับความทุ่มเทในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์

 

วิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP)

ความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตร

วิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) เป็นองค์กรชั้นนำของพยาธิแพทย์เฉพาะทางซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) ในปี พ.ศ. 2559

การรับรองนี้ได้แสดงถึงการยอมรับในความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลการตรวจวินิจฉัยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเรา

 

 

American Nurses Credentialing Center (ANCC) Pathway to Excellence Program

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Nurses Association) ANCC Pathway to Excellence Program เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพสำหรับความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองจาก ANCC ว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยมอันจะช่วยส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานในการดูแลรักษาระดับสูง

 

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program

การรับประกันการทำให้ปลอดเชื้อและความปลอดเชื้อ

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรององค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพว่าเป็น Center of Excellence เมื่อองค์กรดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อที่มีคุณภาพได้อย่างครบถ้วน และเป็นผู้นำสถาบัน CSSD อื่นๆ ในการนำแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับ CSSD ไปใช้ปฏิบัติ

โดยได้รับการรับรองจากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Society for Infection Control; APSIC) CSSD ได้ยกย่องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้เป็น CSSD Centre of Excellence ในปี พ.ศ. 2559