bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลคุณภาพสากล

 

รางวัลเชิดชูเกียรติในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการให้การดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลก บุกเบิกการวิจัยและการรักษาใหม่ๆ

หลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการยกย่องสำหรับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และความเป็นเลิศในด้านการแพทย์และบริการดูแลรักษาสุขภาพ

ต่อไปนี้คือการรับรองมาตรฐานและรางวัลเชิดชูเกียรติบางส่วนที่เราได้รับเมื่อไม่นานมานี้:

บำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย และโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน โดยนิตยสาร Newsweek

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับจากการสำรวจของนิตยสาร Newsweek และ Statista ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและ เป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ในประเทศไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) คุณแนนซี คูเปอร์ บรรณาธิการบริหารระดับโลกของ นิตยสาร Newsweek ได้ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567 จำนวน 250 อันดับ ผ่านทาง www.newsweek.com โดยมีผลประกาศและใจความสำคัญว่า:

 • บำรุงราษฎร์ ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 130 จาก 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก - หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เราได้รับการจัดอันดับที่ 182 นับว่าเป็นการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2566
 • บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
 • บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคะแนน 93% จากโรงพยาบาลในประเทศ 30 แห่ง - ในขณะที่โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ได้คะแนน 87.34%

การจัดอันดับของนิตยสาร Newsweek และ Statista มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพระหว่างประเทศพิจารณา การจัดอันดับจากเกณฑ์ที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การสำรวจออนไลน์จากแพทย์, ผู้บริหารโรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ กว่า 85,000 ราย จากโรงพยาบาล 2,400 แห่ง ใน 30 ประเทศ 2) ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วย ได้แก่ ความพึงพอใจทั่วไป การบอก ต่อแนะนำ ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล 3) ดัชนีคุณภาพของโรงพยาบาล ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย มาตรการด้านสุขอนามัย และอัตราส่วนของแพทย์หรือพยาบาลต่อผู้ป่วย และ 4) Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ซึ่งเป็นการใช้แบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาของผู้ป่วยเข้ามาใช้ในขั้นตอนของการพิจารณา จัดอันดับด้วย โดยผลการสำรวจจัดทำโดย Newsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคเชิงลึกที่น่าเชื่อถือระดับโลกของประเทศเยอรมนี โดยมีการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

 
Newsweek-2024.jpg
 

Joint Commission International (JCI)


Bumrungrad_Award_updated-(1).jpg


มาตรฐานความเป็นเลิศในระดับสากล

บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษา

ด้วยมาตรฐานกว่า 350 รายการในข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ Joint Commission จะตรวจสอบมาตรฐานในทุกๆ ด้านตั้งแต่สุขลักษณะในการผ่าตัดและขั้นตอนการดมยาสลบไปจนถึงหนังสือรับรองของบุคลากรทางการแพทย์และปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ

ในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลฯ ยังผ่านรับการรับรองต่อเนื่องอีก 7 ครั้ง

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก JCI
 

Global Healthcare Accreditation (GHA)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก GHA Program.
 

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (A-HA)

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ข้อความ: บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (Advanced Hospital Accreditation; A-HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ เรายังเป็นองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆ ยังคงปฏิบัติตามและรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่ เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA)

World's Best Smart Hospitals 2021

worlds-best-specialized-hospitals-2021.jpg
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็นผู้นำด้านโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุด ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และถือเป็น 1 ใน 250 โรงพยาบาลของโลกที่อัจฉริยะที่สุด ซึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วย และเพิ่มคุณภาพการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คว้า 2 รางวัลใหญ่จากงานประกาศรางวัล “Marketing Excellence Awards 2022” Thailand โดยได้รับรางวัลดังนี้

Marketing-Excellence-Awards-2022.JPG
 
 1. Excellence in COVID-19 Related Campaign ระดับ Silver – The COVID-19 Challenge, Offering a COVID-19 Vaccination Service to the Public
 2. Marketing Team of the Year ระดับ Bronze
 3. Excellence in Marketing to a Specific Audience – Bumrungrad Pride Clinic - Finalist
งานมอบรางวัลครั้งนี้จัดโดยนิตยสาร Marketing Magazine ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในไทย มีจุดประสงค์เพื่อยกย่องการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและเป็นเลิศในแวดวงการตลาดของเมืองไทย ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบและตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักการตลาดผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำในอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรางวัลนี้เคยจัดมาแล้วทั้งใน Malaysia, Singapore , Hong Kong และ Philippines

Thailand MIKE Award 2021: SILVER

Thailand-MIKE-Award-2021-SILVER.png
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล Thailand MIKE Awards 2021 ผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ชูนวัตกรรมสร้างความแตกต่าง เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำการบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม

Kentico Experience: Site of the Year 2020

VitalLife Scientific Wellness Center หรือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย ในหมวด Health Care ในการประกวด Site of the Year 2020 ของ Kentico Xperience ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบจัดการเนื้อหา CMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก Kentico Experience

Thailand Influencer Awards 2021 by Tellscore

Thailand-Influencer-Awards-2021-by-Tellscore-(2).png

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ได้รับรางวัล Best Health Care & Aesthetic Center Influencer Campaign รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ ยอดเยี่ยม สาขา Health Care & Aesthetic Centers ถือเป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รางวัลในปีนี้

YouTube Works Award 2021,Small Budget, Big Result

ผลงานโฆษณา Local Hero จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของชายหญิงต่างแดนคู่หนึ่ง​ ที่เมืองไทยได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล

สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ผ่านยอดวิวที่มีมากกว่า 6 เท่าจากยอดวิวเฉลี่ย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3 เท่า
 

YouTube-Works-Award-2021_1.png YouTube-Works-Award-2021_2.png
 

OTB: Only the best International Film Awards 2022

‘The pathologist’ ภาพยนตร์สั้นที่สร้างจากเรื่องจริงของ (อดีต) ผู้ป่วย และเรื่องราวของผู้ที่ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังการรักษา ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน โดยหนังสั้นเรื่องนี้ของ Bumrungrad ได้รับรางวัล Special Award จาก only the best international film awards ซึ่งเป็นรางวัลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ที่จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผลงานภาพยนต์ที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นจากทั่วโลก
 

Award-2.jpg

Thailand Digital Transformation Awards 2021-2022 รางวัล Customer Experience ดีเด่น 2 ปีซ้อน

Thailand-Digital-Transformation-Awards-2021-(1).png


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดรางวัล Thailand Digital Transformation Awards สาขา Customer Experience ดีเด่น สำหรับปี 2022 กับโครงการ “Pentagon Search : Finding Everything” ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกันของรางวัลนี้

โดยรางวัลจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สามารถการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า และความได้เปรียบให้กับภาคธุรกิจ ในการก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายของภาครัฐ

คลิกที่นี่เพื่อชมถ้วยรางวัลจาก Thailand Digital Transformation Awards 2022

Bumrungrad International Hospital CEO of the year 2021

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล CEO of the Year ที่มอบให้แก่ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ จาก Healthcare Asia Awards 2021 เป็นอีกบทพิสูจน์ที่ยืนยันความเป็นผู้นำด้านการให้บริบาลสุขภาพด้วยนวัตกรรม เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก Healthcare Asia Awards 2021

Thailand Best Employer Brand Awards 2021

Thailand Best Employer Brand Awards 2021 - สาขา Thailand Best Employer Brand และสาขา Excellence in Training

Thailand Zocial Awards 2019-2022 รางวัล Best Brand Performance on Social Media 4 ปีซ้อน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ของ Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2022 ซึ่งนับเป็นปีที่สี่ติดต่อกันของรางวัลนี้

สำหรับรางวัลนี้ มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)

ZocialBH2021-(2).png

Best of tweets 2021: Best Campaign for Driving Positive Change in Society

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of tweets 2021 หมวด Best Campaign for Driving Positive Change in Society
มากกว่าแค่การพยายามรักษาชีวิต แต่แคมเปญ #เราเลือกได้ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (@BumrungradH) ยังช่วยขับเคลื่อนบทสนทนาที่เป็นพลังบวกให้ผู้คนมีความหวังในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยแคมเปญนี้สร้างจากเรื่องจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และสามารถชวนให้คนบนทวิตเตอร์มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและให้กำลังใจให้กับคนที่กำลังทรมานจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
 

Award-1.jpg
 

BANGKOK POST READERS’ CHOICE AWARDS 2021 WINNERS: MOST TRUSTED HOSPITAL BRAND

รางวัล Bangkok Post Readers’ Choice Awards เป็นการเน้นย้ำและเฉลิมฉลองให้กับแบรนด์หรือองค์กรที่สะท้อนถึงคุณภาพและความนิยม โดยมีทั้งหมดองค์กร 6 รางวัล และผลิตภัณฑ์และบริการ 6 รางวัล ที่ชนะจะพิจารณาจากคะแนนโหวตของผู้อ่าน โดย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหมวด MOST TRUSTED HOSPITAL BRAND (แบรนด์โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด)

Annotation-2022-03-01-104946.jpg Annotation-2022-03-01-110437.jpg

GBA: Global Brand Awards 2022

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล GLOBAL BRAND AWARDS จัดขึ้นโดยนิตยสารโกลบอล แบรนด์ แม็กกาซีน รางวัลที่มอบให้เป็นเกียรติแก่บริษัทในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน บริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องแบรนด์ระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานอันเป็นเลิศในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ คัดเลือกโดยนิตยสารที่ช่วยให้ผู้อ่านรู้เท่าทันแนวโน้มสำคัญในแวดวงการสร้างแบรนด์


Global-Brand-Awards-2022.jpg
 

The Global Economics Awards 2022: Winner

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก The Global Economics Awards 2022  ในสาขา Healthcare ที่โดดเด่นในเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และการบริบาล (Most Innovative Use of Technology in Healthcare) โดยรางวัลนี้จัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร


Award-global-economics-jpg.png
 

The Global Business Magazine Awards 2022

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล Best Hospital of the Year Thailand 2022 และ Most Emerging Company in Healthcare Thailand 2022 จาก The Global Business Magazine นิตยสารชั้นนำสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 
global-business-awards-(3).png
global-business-awards-capture-(3).jpg
 

Global Health and Travel – 2019 APAC Healthcare and Medical Tourism Awards

MicrosoftTeams-image-(21).png
 
 • 2019 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Integrated Healthcare Clinic of the Year in Asia Pacific (VitalLife Wellness Center)
 • 2019 Smart Facility of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Value Based Hospital of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Orthopaedic Service Provider of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Women’s Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Transplant Service Provider of the Year in Asia Pacific
 • 2019 Bariatric Service Provider of the Year in Asia Pacific

Thailand Corporate Excellence Awards 2019

Thailand-Corporate-Excellence-Awards-2019-(1).png

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ระดับดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) สำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ 

Brandage Online 2 ปีซ้อน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ของ Thailand’s Most Social Power Brand 2018-2019

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program

การรับประกันการทำให้ปลอดเชื้อและความปลอดเชื้อ

Central Sterile Supply Department (CSSD) Centre of Excellence Program มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรององค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพว่าเป็น Center of Excellence เมื่อองค์กรดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อที่มีคุณภาพได้อย่างครบถ้วน และเป็นผู้นำสถาบัน CSSD อื่นๆ ในการนำแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับ CSSD ไปใช้ปฏิบัติ

โดยได้รับการรับรองจากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Society for Infection Control; APSIC) CSSD ได้ยกย่องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้เป็น CSSD Centre of Excellence ในปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP)

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) ในปี พ.ศ. 2559 และได้รับการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การรับรองมาตรฐานจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน(The College of American Pathologists : CAP) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของพยาธิแพทย์เฉพาะทาง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วโลก การรับรองนี้ได้แสดงถึงการยอมรับในความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลการตรวจวินิจฉัยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเรา

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก CAP

 

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER)

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) เป็นเครือข่ายของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย นักวิจัยทางการแพทย์ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรในภูมิภาคซึ่งติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทั่วโลก

SIDCER ทำงานร่วมกับ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific Region (FERCAP) และ The National Ethics Committee Accreditation System of Thailand เพื่อรับรองการคุ้มครองผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดในการวิจัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BI/IRB) ได้รับรางวัลระดับสากลนี้จาก SIDCER ในปี พ.ศ. 2559 สำหรับความทุ่มเทในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์
 

Westgard Sigma Verification of Performance

การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

โครงการ Westgard Sigma Verification of Performance เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการที่มีการนำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (QC) ที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งทำให้องค์กรสามารถให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance ในการมอบรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี พ.ศ. 2557

รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของเราและความถูกต้องแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 

รางวัล AMCHAM ACE

ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล ACE Recognition Award จะมอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ซึ่งแสดงออกถึงความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมในระยะยาวอย่างถ่องแท้

รางวัล AMCHAM ACE Award ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ CSR ในประเทศสหรัฐอเมริกาและชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Gold Status ในฐานะที่เป็นองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี พ.ศ. 2556
 

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

เครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทจดทะเบียนไทยก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนภายใต้วิสัยทัศน์ "Connect for Sharing"

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายด้าน CSR ที่ครอบคลุมจนได้รับการยกย่องจาก CSR Club ให้เป็นหนึ่งใน 50 องค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 

รางวัล DAISY Award

รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพยาบาลที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

รางวัล DAISY Award เป็นรางวัลที่มอบให้โดยมูลนิธิ DAISY เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลวิชาชีพที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี

มูลนิธิ DAISY เป็นมูลนิธิที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพยาบาลวิชาชีพทั่วโลกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะความชำนาญและด้วยความเอื้ออาทรได้อย่างยอดเยี่ยม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่ามีพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโดดเด่น

คลิกที่นี่เพื่อชมพยาบาลที่ได้รับรางวัล
 

รางวัล Thailand’s Best Employer

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและความผูกพันของพนักงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน "ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน" จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลได้รับรางวัลนี้ในปี พ.ศ. 2552 สำหรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น
 

รางวัล Thailand Tourism Awards

สถานพยาบาลดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในส่วนของผู้ประกอบการด้านการแพทย์ (Award of Outstanding Performance in Medically-Oriented Establishment) ในปี พ.ศ. 2551

โดยได้รับมอบรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับความพยายามในการบุกเบิกการดูแลรักษาที่เป็นเลิศสำหรับนักท่องเที่ยว 

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Class Award; TQC)

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige Award)

TQC ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยจะตรวจรับรองกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กร

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ผ่านการรับรองจาก TQC และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศให้แก่ Mr. Mack Banner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในปี พ.ศ. 2551

 

ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว

ปี 2565 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในการให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะโรค จากองค์กร Joint Commission International (JCI) ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว "Certificate of Distinction for Heart Failure Program"  

คลิกที่นี่เพื่อชมใบรับรองจาก CCPC: Heart Failure Program