bih.button.backtotop.text

Packages & Programs

บัตรของขวัญบำรุงราษฎร์

“ให้ทุกความสุข เริ่มต้นที่สุขภาพ” เลือกมอบของขวัญเพื่อแสดงความห่วงใยแด่คนที่คุณรัก ด้วยบัตรของขวัญบำรุงราษฎร์ เพื่อนำมาใช้แทนเงินสด ในการรับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SEE PACKAGES

ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19  

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Covid-19 Vaccine Information Center) เพื่อตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนโควิด 19

SEE PACKAGES

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน

SEE PACKAGES

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจตา สุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ โดยมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

SEE PACKAGES

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

SEE PACKAGES

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย (VitalLife)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ให้บริการโปรแกรมชะลอวัย โปรแกรมเสริมความงาม โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยภายใต้การดูแลของแพทย์

SEE PACKAGES