Packages & Programs 2020

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติมีอาการที่สังเกตได้ เช่น หน้ามืด ใจสั่น หายใจขัด เจ็บหน้าอก เป็นลม รพ.บำรุงราษฎร์บริการตรวจรักษานำทีมโดย นพ. กุลวี เนตรมณี

SEE PACKAGES

ศูนย์กุมารเวช

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก เช่น ไข้เลือดออก หวัดภูมิแพ้ ปอดอักเสบ ท้องเสีย หรือตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร

SEE PACKAGES

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจตา สุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ โดยมีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

SEE PACKAGES

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ รพ.บำรุงราษฎร์ให้บริการดูแลสุขภาพหัวใจตั้งแต่การป้องกันโรคหัวใจ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจทุกชนิด รวมถึงฟื้นฟูหัวใจให้กลับมามีสุขภาพที่ดีดังเดิม

SEE PACKAGES

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน

SEE PACKAGES