bih.button.backtotop.text

เกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลที่บุกเบิกการให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลกและให้บริการดูแลสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานานเกือบสี่ทศวรรษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากลซึ่งมีสมัญญาว่า “กรุงเทพ” (The City of Angels) ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมในการดูแลต้อนรับอันยอดเยี่ยมและอาหารรสเลิศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล โดยมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านคนต่อปีที่มาจากประเทศต่างๆ กว่า 190 ประเทศ

เหตุการณ์สำคัญ

  • เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง: 17 กันยายน 2523
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2532
  • ขยายอาคารใหม่: 1 มกราคม 2540
  • เปิดอาคารผู้ป่วยนอกบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล: พฤษภาคม 2551
  • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI): ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2545
  • ได้รับการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation ในระดับความเป็นเลิศ: กันยายน 2560

Bumrungrad_AboutUS.jpg

คุณภาพ ความปลอดภัยที่มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

ในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลฯ ยังผ่านรับการรับรองต่อเนื่องอีก 5 ครั้ง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ DNV GL MIR Certified สำหรับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกลายเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง Global Healthcare Accreditation ในระดับความเป็นเลิศจาก GHA ซึ่งบ่งชี้ถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยขั้นสูงสุดในระดับสากลสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล การได้รับการรับรองมาตรฐานทางคลินิกและมาตรฐานระดับสากลจากหลายองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงสุดและมีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำสุดในภูมิภาคและในโลก

Bumrungrad_Award.jpg

ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทและผู้ที่ต้องการการดูแลรักษาที่ซับซ้อน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,300 คน และบุคลากรด้านอื่นๆ อีกกว่า 4,800 คน แพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวุฒิบัตรในระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วซึ่งมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานทางการแพทย์และคุณภาพระดับสูง การประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (subspecialties) กว่า 70 สาขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทำให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

Bumrungrad_specialties-2022.jpg

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ท่ามกลางวิทยาการความก้าวหน้าในดูแลรักษาล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดแผนกการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งให้บริการรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ก็คือ CardioInsight ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยแบบไม่รุกล้ำสำหรับวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ใช้เทคโนโลยีนี้

จากจุดเริ่มต้นในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์แห่งนี้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เช่น MAKOplasty© และ da Vinci System เพื่อช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพที่คงที่ ถูกต้องแม่นยำ และช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นโดยที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อยที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ กระดูกสันหลัง และผู้ป่วยมะเร็ง


Bumrungrad_inovation.jpg

การดูแลอย่างเอื้ออาทร

การดูแลอย่างเอื้ออาทรเป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เรื่องนี้ได้รับการกล่าวถึงโดยสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Newsweek, International Herald Tribune, Reader’s Digest, CBS 60 Minutes, The Financial Times and Inside Man ในช่อง CNN

รายงานข่าวได้พูดถึงการรักษาที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และการดูแลรักษาสำหรับชาวต่างชาติ ทำให้บำรุงราษฎร์กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism)

แพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เกือบทุกคนสามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษ และทางโรงพยาบาลได้จ้างล่ามกว่า 200 คนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยที่มาจากเกือบทุกประเทศ

ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวสามารถรับบริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตั้งแต่บริการรถรับส่งไปรวมถึงการจองโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง โดยผ่านสำนักงานตัวแทนของบำรุงราษฎร์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่บำรุงราษฎร์ ศูนย์การแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ (one-stop) ของโรงพยาบาลสามารถให้บริการตรวจวินิจฉัย ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง และให้การรักษาภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่เป็นสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติได้รับการรักษาที่ต้องการและกลับบ้านได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังใช้นโยบายราคาเดียว (one-price-policy) กับผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยชาวไทยหรือผู้ป่วยชาวต่างชาติ เราก็คิดค่ารักษาพยาบาลในอัตราเดียวกันทั้งหมด

นอกจากจะให้การดูแลรักษาด้วยความเอื้ออาทร ความสะดวกสบาย และการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเอาใจใส่ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากประเทศใดก็ตาม

นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อโรงพยาบาลในภาษาไทยว่า บำรุงราษฎร์ ซึ่งมีความหมายว่า “การดูแลรักษาสำหรับประชาชน


Bumrungrad_Caring.jpg