ติดต่อสอบถาม

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อกับโรงพยาบาลหรือตัวแทนของโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เบอร์ 02 066 8888


คำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์
  (*) จำเป็นต้องระบุ
* : *
ประเภทคำถาม* : กรุณาเลือกประเภทคำถาม
ชื่อแพทย์* : Please select doctor's name
โปรแกรมการรักษาที่สนใจ* : กรุณาเลือกข้อมูลที่สนใจ
ต้องการถามคำถามให้*:
ข้อมูลผู้ป่วย
ชื่อ : (ชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน)
นามสกุล :
วันที่เกิด* : Invalid date
เพศ* :
ประเทศ*: *
สัญชาติ:
เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ? :
เลขประจำตัวผู้ป่วย :
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่, ประวัติทางการแพทย์หรือสภาพร่างกายที่มีผลต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ * : Please describe
แนบไฟล์
รองรับรูปแบบไฟล์; pdf, doc, jpg ไฟล์ทั้งหมดขนาดไม่เกิน 8 mb
ระบุชื่อแพทย์ที่ต้องการปรึกษาหรือไม่* :
ชื่อแพทย์* : - Please Enter Doctor Name
คำถาม*: *

ข้อมูลส่วนตัว
อีเมล์* : - กรุณากรอกอีเมล์ - ที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
กรอกอีเมล์อีกครั้ง* : - กรุณากรอกอีเมล์อีกครั้ง - Email and retyped email do not match
ชื่อ* : - กรุณากรอกชื่อ (ชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน)
นามสกุล* : - กรุณากรอกนามสกุล
วันที่เกิด* :    Invalid date
เพศ* : กรุณาเลือกเพศ
ประเทศ* : * Please select country
สัญชาติ :
เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ?
เลขประจำตัวผู้ป่วย
โทรศัพท์มือถือ :   (ระบุรหัสประเทศด้วย)

เงื่อนไขการใช้งาน
ก่อนส่งแบบฟอร์มคุณยอมรับเงื่อนไข ต่อไปนี้
  • “กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด (รวมถึงกรณีบาดเจ็บ)  ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงร่วมกันได้   การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายไทยและศาลไทยที่มีเขตอำนาจ”
  • ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการการประเมินราคาเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงกับผู้ป่วยในกรณีอื่นได้
  • ข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซีงมีผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องการแพทย์หรือปัจจัยที่ไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าได้
กรุณาอ่านรายละเอียดการใช้งานเวปไซต์และคลิกยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อใช้งานต่อไป
Response Time: During this time, Bumrungrad will reply within 48 hours. Pricing requests may take longer depending on doctor availability and case complexity.
 
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อส่งไปยังเว็บมาสเตอร์