bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ม.ค. 15 2564

เรื่องยาน่ารู้ สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงได้มากกว่าคนที่การทำงานของไตปกติ เนื่องจากไตกำจัดยาออกจากร่างกายลดลง เกิดการสะสมของยาในร่างกายมากขึ้น นอกจากนี้ ยาบางกลุ่มอาจมีผลทำให้การทํางานของไตลดลง จึงยิ่งส่งผลเสียต่อผู้ที่มีการทํางานของไตบกพร่องยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

Read More
ม.ค. 15 2564

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (bunion หรือ hallux valgus)

เคยหรือไม่ที่สังเกตนิ้วหัวแม่เท้าตัวเองแล้วรู้สึกว่านิ้วดูเอียงงอผิดปกติ ไม่สวยงาม หรือในบางครั้งอาจมีอาการปวดเวลาเดิน ทำให้เดินได้ลำบาก หรือมีปัญหาในการใส่รองเท้า อาการผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก “ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง”

Read More
ม.ค. 12 2564

โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หายได้หรือไม่

โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเช่น โพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหืด เป็นโรคเรื้อรังและมีโอกาสหายได้ยาก ทั้งสองโรคนี้พบร่วมกันได้ในคนเดียวกัน โดยพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดมีภาวะโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้

Read More
ม.ค. 12 2564

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

เคยหรือไม่ที่มีอาการเจ็บที่ส้นเท้าจนลามไปทั่วฝ่าเท้า โดยเฉพาะจะมีอาการปวดมากที่สุดเมื่อลุกเดินก้าวแรกหลังตื่นนอนหรือหลังจากนั่งพักเป็นเวลานาน หากเคย นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของ “โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ”

Read More
ม.ค. 11 2564

ตุ่มบวมแดงบริเวณทวารหนัก รักษาได้ ไม่ต้องอายหมอ

ฝีคัณฑสูตร คือฝีชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบรูทวารหนัก และแก้มก้น โดยมีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดง และในบางรายอาจมีหนองร่วมด้วย

Read More
ม.ค. 11 2564

ภูมิแพ้ เราไม่แพ้ มารู้ลึก รู้จริงกับเรื่องการแพ้

มารู้จักกับการแพ้ต่างๆ ทั้งอาการ และการดูแลรักษา

Read More
ม.ค. 08 2564

คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ หอบหืด ในช่วงไวรัส โควิด 19

Tips ในการดูแลตัวเองของคนเป็นภูมิแพ้ หรือหอบหืด ในช่วงมีการระบาดของไวรัสโควิด 19

Read More
ม.ค. 07 2564

อาการปวดข้อมือปลายแขนท่อนใน

หรือการปวดข้อมือฝั่งนิ้วก้อย เป็นการปวดข้อมือที่พบได้บ่อย จากการบาดเจ็บ การเล่นกีฬา การใช้งานซ้ำๆ มากเกินไป การปวดจะน้อยๆ กดเจ็บ ขยับปวด ปวดมากตอนบิดข้อมือคว่ำหงายมือ มากไปจนถึงปวดบวม แดงขยับไม่ได้ แล้วแต่ความรุนแรงของพยาธิสภาพ

Read More
ม.ค. 05 2564

ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

เป็นอาการปวดบริเวณข้อมือฝั่งนิ้วโป้งที่พบได้บ่อยและมักเกิดในคนที่ใช้ข้อมือและมือในการทำงานซ้ำๆและต้องงอข้อมือมากเป็นเวลานานๆและในท่าที่หักข้อมือในท่าที่ไม่เหมาะสม

Read More