bih.button.backtotop.text

การส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อมาทำการรักษาเฉพาะทาง เรามีทีมงานทางการแพทย์ที่ให้ความทุ่มเทและมีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นผู้บริหารจัดการในกรณีที่บุคลากรผู้ดูแลด้านสุขภาพและผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพส่งต่อผู้ป่วยมายังเรา ทีมงานของเราให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 
ambulance-bi.JPG

ฮอ-831x363.jpg

 

หากต้องการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ติดต่อเราได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์: 02 011 3333

อีเมล: [email protected]