bih.button.backtotop.text

Bumrungrad News

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

​โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าว ประกาศกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2567 ให้เป็น Year of Transformation โดยมุ่งมั่นพัฒนา 5 เสาหลัก

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับเชิญร่วมดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ ทศพล เกิดศิริชัยรัตน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2023 จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเติบโตอย่างยั่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น Thailand’s Top Corporate Brand Values 2023 จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จับมือ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกี่ยวกับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา (Medical Repatriation Service)

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล จาก JCI - Joint Commission International ครั้งที่ 7

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก JCI - Joint Commission International ครั้งที่ 7 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร Joint Commission International (JCI)

Read More

CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO in Corporate Transformation – Healthcare

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO in Corporate Transformation – Healthcare จาก Women’s Tabloid Awards 2023

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks สู่เทรนด์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วย Longevity Medicine

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks หัวข้อ “Longevity Medicine: Upskilling the Physicians of Tomorrow” และ หัวข้อ “Longevity Medicine: Shaping the Future of Healthy Aging”

Read More

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Company Performance Awards ในงาน SET Awards 2023

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Company Performance Awards ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

Read More

Bumrungrad Run for Health 2023

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล พร้อมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

Read More