bih.button.backtotop.text

การตรวจลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล

การตรวจลำไส้เล็กด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule Endoscopy) คือ การตรวจทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้เล็กด้วยการกลืนแคปซูลขนาด 24 x 11 มิลลิเมตรที่มีกล้องขนาดจิ๋วติดอยู่ ขณะแคปซูลเคลื่อนที่ไปภาพประมาณ 51,000 ภาพจะถูกถ่ายและแปลงต่อเป็นสัญญาณความถี่วิทยุส่งมาที่ผิวหนังเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์

ข้อบ่งชี้ที่ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจด้วยวิธีนี้
ช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติ เช่น การอักเสบหรือการมีเลือดออกในลำไส้เล็ก ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยการส่องกล้อง รวมถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจพบจากการเอกซเรย์หรือการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • การวินิจฉัยโรคไม่ได้ทันเวลาอาจเกิดอันตรายและการลุกลามของโรคได้
การส่องกล้องตรวจลำไส้โดยการใช้ภาพเสมือน เช่น double balloon enteroscopy เป็นต้น

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.67 of 10, จากจำนวนคนโหวต 61 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง