bih.button.backtotop.text

การตรวจลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล

การตรวจระบบทางเดินอาหารในส่วนของลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล (capsule endoscopy) จะช่วยประเมินภาวะความผิดปกติในลำไส้เล็ก เนื่องจากลำไส้เล็กมีความยาวและคดเคี้ยวมาก การส่องกล้องแบบท่อขนาดเล็ก (gastroscopy) อาจเข้าไม่ถึง การตรวจโดยใช้กล้องแคปซูลจะทำให้การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุเป็นไปอย่างแม่นยำมากขึ้น ผู้ป่วยจะไม่ได้รับความเจ็บปวด และร่างกายจะขับแคปซูลออกไปกับการขับถ่ายของผู้ป่วยตามปกติ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
  • ภาวะซีดหรือโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดจากลำไส้เล็ก
  • อาการท้องเสียเรื้อรัง
  • ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • สงสัยว่าจะมีเนื้องอกในลำไส้เล็ก
ผู้ป่วยจะกลืนแคปซูลขนาด 24 x 11 มิลลิเมตร ที่มีกล้องขนาดจิ๋วติดอยู่พร้อมน้ำโดยไม่ต้องเคี้ยว จากนั้นแคปซูลจะเดินทางไปตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหารโดยอาศัยการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ พร้อมกับถ่ายภาพและส่งเป็นสัญญาณวิทยุมายังชุดรับสัญญาณที่ติดอยู่บริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย

โดยปกติการตรวจวินิจฉัยด้วยการใช้กล้องแคปซูลจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 8 ชั่วโมง หลังการกลืนแคปซูลประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถรับประทานของเหลวหรือขนมขบเคี้ยวได้บ้าง ระหว่างการตรวจผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ

  • งดน้ำและอาหารก่อนกลืนแคปซูล 12 ชั่วโมง
  • ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาระบายก่อนการตรวจเพื่อเตรียมลำไส้ให้ว่าง
  • แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่ใช้ การแพ้ยา และโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่
  • หากผู้ป่วยเคยผ่าตัด เช่น ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดหน้าท้อง เคยมีการอักเสบของลำไส้ ใส่ pacemaker ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนัดตรวจด้วยกล้องแคปซูล
ภาวะแทรกซ้อนของการตรวจด้วยกล้องแคปซูลมีน้อยมาก แต่ก็อาจเกิดได้ เช่น ภาวะลำไส้อุดตันจากการตีบแคบของลำไส้ ซึ่งเกิดได้จากการอักเสบของลำไส้ เคยผ่าตัดช่องท้องหรือก้อนเนื้องอก ซึ่งจะทำให้มีอาการท้องอืด ปวดท้อง และ/หรืออาเจียนขณะกลืนแคปซูล หากมีอาการดังกล่าวควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.67 of 10, จากจำนวนคนโหวต 61 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง