bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมเฉพาะด้านใน ชนิด Oxford

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมเฉพาะด้านใน ชนิด Oxford เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมเฉพาะด้านในที่มีมานานกว่า 40 ปี โดยมีจำนวนผู้ป่วยและจำนวนแพทย์ที่ทำการการผ่าตัดชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เป็นการผ่าตัดที่แผลเล็ก มีการฟื้นตัวเร็ว ลดการเสียเลือดและให้ผลการรักษาที่ดี การผ่าตัดนี้เป็นการเปลี่ยนข้อเทียมชนิดบางส่วน โดยนำเฉพาะผิวข้อด้านในที่เสื่อมออกและแทนที่ด้วยข้อเทียม ในอดีตการผ่าตัดผิวข้อเทียมชนิดบางส่วนมีข้อห้ามในคนอายุน้อยกว่า 60 ปี น้ำหนักมาก มีการกดเจ็บของข้อลูกสะบ้าและในกลุ่มที่มีการใช้งานสูงเช่นนักกีฬา

Overview

การผ่าตัดนี้เป็นการเปลี่ยนข้อเทียมชนิดบางส่วน โดยนำเฉพาะผิวข้อด้านในที่เสื่อมออกและแทนที่ด้วยข้อเทียม ในอดีตการผ่าตัดผิวข้อเทียมชนิดบางส่วนมีข้อห้ามในคนอายุน้อยกว่า 60 ปี น้ำหนักมาก มีการกดเจ็บของข้อลูกสะบ้าและในกลุ่มที่มีการใช้งานสูงเช่นนักกีฬา

การศึกษาปัจจุบันพบว่าการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมเฉพาะด้านใน ชนิด Oxford (เคลื่อนที่ได้) ให้ผลการรักษาที่ดีทั้งในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้และมีข้อห้ามข้างต้น จึงมีการกำหนดเกณฑ์การผ่าตัดใหม่โดยตัดอายุ น้ำหนักและการใช้งานออก

 • ผู้ป่วยที่มีข้อเข่าด้านในเสื่อมด้านเดียว โดยมีการเสียดสีของกระดูกหัวเข่าด้านในจากฟิล์มเอกเรย์ในท่ายืน
 • มีการทำงานของเอ็นไขว้หน้าและหลังเป็นปกติ
 • ไม่พบการสึกหรอของข้อเข่าด้านนอก
 • มีการผิดรูปของหัวเข่าน้อยทั้งในแนวงอ-เหยียด และแนวด้านข้าง

การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดชนิดแผลเล็ก มีการให้ยาแก้ปวดก่อนและหลังผ่าตัด ร่วมกับฉีดยาชาเฉพาะจุดบริเวณเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงหัวเข่า

 • แพทย์จะทำการตรวจพิสัยการเคลื่อนที่ของข้อโดยละเอียด ส่งภาพถ่ายรังสีและวางแผนการผ่าตัด
 • โดยจะเปิดแผลความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตรบริเวณเข่าด้านใน โดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม วัดขนาดของข้อเข่าเทียมที่ใช้ ตัดผิวข้อบริเวณที่สึกออก
 • จากนั้นพิจารณาตำแหน่งของข้อเข่าเทียมเฉพาะด้านใน ยึดติดด้วยซีเมนต์ยึดกระดูกหรือในผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจพิจารณาใช้ข้อเข่าเทียมชนิดไม่ต้องใช้ซีเมนต์
 • เป็นการผ่าตัดที่มีการปวดหลังผ่าตัดน้อย
 • ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดสามารถลุกยืนและฝึกเดินได้ภายในวันแรกหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของผู้ป่วย
 • โดยทั่วไปสามารถกลับไปพักรักษาตัวและทำกายภาพต่อที่บ้านได้ภายใน 3 วัน
 • การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมเฉพาะด้านใน ชนิด Oxford มากกว่า 8,000 รายพบว่าให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยมใน Oxford Knee score ที่ระยะเวลา 10 ปีโดยมีอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมากที่ 0.83%

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 8.40 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง