bih.button.backtotop.text

โรคตับอ่อนอักเสบ

โรคตับอ่อนอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับอ่อน โดยแบ่งเป็นการอักเสบชนิดเฉียบพลันและการอักเสบชนิดเรื้อรัง

ตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน
เป็นอาการที่ตับอ่อนมีการอักเสบที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยจะมีอาการบวมและมีการทำลายเนื้อเยื่อของตับอ่อน
 • อาการแสดงของโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน
 
o   ปวดท้องอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน อาจปวดร้าวไปที่หลังได้ อาการปวดมักจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน
o   คลื่นไส้ อาเจียน
o   มีไข้
 
 • การวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน
o   การซักประวัติอาการและการตรวจร่างกาย
o   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเจาะเลือดเพื่อตรวจเอนไซม์ amylase และ lipase
o   การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เป็นอาการที่ตับอ่อนมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง อาจเกิดต่อเนื่องจากการอักเสบเฉียบพลันที่รักษาไม่หายเนื่องจากสาเหตุยังคงอยู่ เช่น ผู้ป่วยยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่

 • อาการแสดงของโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง
o   ปวดท้องแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดตลอดเวลา หรือปวดเป็นครั้งคราว
o   อุจจาระเป็นสีเทาหรือสีซีดๆ อาจมีไขมันปนออกมากับอุจจาระ
o   น้ำหนักตัวลดลง
 
 • การวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง
o   การซักประวัติอาการและการตรวจร่างกาย
o   การเจาะเลือดตรวจเอนไซม์ amylase และ lipase
o   การทำอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจว่าเป็นโรคอื่นที่อาจทำให้มีอาการหรือไม่ เช่น นิ่วในถุงน้ำดี
o   การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันและการอักเสบของท่อตับอ่อน จนในที่สุดกลายเป็นสาเหตุของตับอ่อนอักเสบ
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ 
 • งดการรับประทานอาหารและน้ำเพื่อลดการทำงานของตับอ่อน
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและป้องกันร่างกายขาดน้ำ
 • ให้ยาบรรเทาปวด
 • หากผู้ป่วยยังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ ต้องงดโดยเด็ดขาด
 • ในกรณีที่ตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีควรทำการผ่าตัดทันที เพื่อช่วยให้อาการตับอ่อนอักเสบทุเลาลง

การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.48 of 10, จากจำนวนคนโหวต 192 คน

Related Health Blogs