bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ผ่าเข่า)

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ ถือเป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง เป็นการเปลี่ยนข้อเทียมที่ให้ผลการรักษาดีที่สุดวิธีหนึ่ง แม้จะเรียกกันโดยทั่วไปว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ แต่แท้จริงแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะ “ผิวข้อ” ที่เสื่อมออกคล้ายกับการครอบฟัน โดยแพทย์ผู้ผ่าตัดจะปรับมุมและแนวของกระดูกให้กลับมาใกล้เคียงกับหัวเข่าเดิมมากที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยวิธีมาตรฐาน
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยวิธีมาตรฐาน จะทำในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมชนิดรุนแรงที่มีข้อเข่าผิดรูปหรือการเคลื่อนไหวของข้อที่ผิดปกติ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  • ผู้ที่ผ่านการรักษาโดยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น การรับประทานยาแก้ปวด การกายภาพบำบัดและปรับกิจวัตรประจำวันมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ

การพัฒนาของข้อเข่าเทียม ถูกปรับปรุงให้ใช้งานดีขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ทั้งลักษณะของข้อเข่าที่ใกล้เคียงกับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วย หมอนรองข้อเข่าเทียมที่ผลิตจาก Polyethylene ที่ผ่านการฉายรังสีและเติม สาร Antioxidant ซีเมนต์ยึดกระดูกผสมยาฆ่าเชื้อ และผิวข้อเทียมที่ทำจากโลหะผสม

แม้ว่าข้อเข่าเทียมจะมีหลายชนิดและรุ่น ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีความเหมาะสมกับข้อเข่าแตกต่างกันออกไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำและช่วยตัดสินใจเลือกข้อเข่าให้กับผู้ป่วย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้ในทางทฤษฎี เราคาดหวังอายุของข้อเข่าเทียมให้ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25-30 ปี แต่ในทางปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่โดยทั่วไปผู้ป่วย 85-90% สามารถใช้งานได้ดีที่ 20 ปี

การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญ

  • ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับความรู้และการปฏิบัติตัวเบื้องต้นจากอายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์และเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหลังผ่าตัด ทั้งการฝึกกล้ามเนื้อ การฝึกเดิน เป็นต้น
  • โดยทั่วไปจะมีการให้ยาระงับปวดทั้งก่อนและหลังผ่าตัดร่วมกับการใช้เทคนิคที่บาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อน้อย ทำให้ผู้ป่วยส่วนมากสามารถลุกยืนได้ในวันแรกหลังผ่าตัดและสามารถกลับบ้านได้ใน 3-5 วัน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.29 of 10, จากจำนวนคนโหวต 14 คน

Related Health Blogs