bih.button.backtotop.text

การขยายหลอดอาหาร

การขยายหลอดอาหาร คือ หัตถการที่แพทย์สามารถขยายหรือยืดหลอดอาหารในบริเวณที่แคบได้ แพทย์อาจทำหัตถการนี้ในคราวเดียวกับการส่องกล้องเลยก็ได้ หรือแพทย์อาจใช้ยาระงับความรู้สึกชนิดพ่นเข้าไปในคอก่อน จากนั้นจึงสอดอุปกรณ์สำหรับขยายเข้าทางปากและหลอดอาหาร

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการขยายหลอดอาหาร
เพื่อแก้ไขสาเหตุของอาการหลอดอาหารตีบ ได้แก่ การเกิดแผลเป็นจากอาการกรดไหลย้อน ผู้ป่วยที่มีหลอดอาหารตีบจะมีปัญหาในการกลืนอาหาร ทำให้รู้สึกเหมือนมีอาการ “จุก” และไม่สบายตัวและเจ็บปวด สาเหตุอื่นที่พบได้แต่ไม่บ่อยคือ มีพังผืด มะเร็งหลอดอาหาร แผลเป็นที่เกิดจากการฉายรังสี หรือความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร
 
การขยายหลอดอาหารให้ผลดีในระยะสั้น โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรับประทานอาหารได้ทันทีหลังเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตาม อัตราการกลับเป็นซ้ำค่อนข้างสูง และอาจต้องใช้การรักษาอื่นเพื่อช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีในระยะยาว
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
การขยายหลอดอาหารช่วยแก้ไขปัญหาการกลืนอาหารที่มีผลจากหลอดอาหารอุดตัน หากไม่ทำการรักษาอาจทำให้หลอดอาหารมีการอุดตันที่รุนแรงและอาจเกิดหลอดอาหารฉีกขาดได้
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs