bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (gastrectomy) เป็นการผ่าตัดเพื่อนำกระเพาะอาหารออกทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

ประเภทของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
 • ผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมด (total gastrectomy)
 • ผ่าตัดเอากระเพาะอาหารบางส่วนออก (partial gastrectomy; distal gastrectomy, wedge resection, etc.)
 • ผ่าตัดเอากระเพาะอาหารส่วนต้นและหลอดอาหารบางส่วนออก (proximal gastrectomy)
 • ผ่าตัดเอาด้านซ้ายของกระเพาะอาหารออก (sleeve gastrectomy)
 • ผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหาร (gastric bypass)
การผ่าตัดกระเพาะอาหารเป็นวิธีรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารที่วิธีการอื่นๆ ไม่สามารถรักษาได้ เช่น
 • เนื้องอกในกระเพาะอาหารซึ่งไม่ใช่มะเร็ง
 • เลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • กระเพาะอาหารอักเสบรุนแรง
 • ผนังกระเพาะอาหารทะลุ
 • ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคอ้วนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
การผ่าตัดใดๆ ก็ตามล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น เช่น เสียเลือดมาก ติดเชื้อ มีอาการแพ้ยา สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ได้แก่
 • กรดไหลย้อน
 • ท้องร่วง
 • แผลผ่าตัดอักเสบ
 • ติดเชื้อในช่องอก
 • ตกเลือดภายใน
 • กระเพาะอาหารส่วนที่ผ่าตัดรั่ว
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • กรดในกระเพาะรั่วเข้าไปสู่หลอดอาหาร ทำให้เกิดแผล หลอดอาหารแคบลงหรือตีบตัน
 • ลำไส้เล็กอุดตัน
 • ขาดวิตามิน
 • น้ำหนักตัวลด
โดยปกติอาการแทรกซ้อนมักไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดยใช้ยาหรือผ่าตัดแก้ไข
 
 • ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา
 • ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หรือตลอดระยะเวลาการรักษา
 • หากผู้ป่วยมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง
 • ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด รวมถึงได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)
ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยและการปฏิบัติตัว หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
อาการเจ็บป่วยอาจรุนแรงจนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ การผ่าตัดกระเพาะอาหารเป็นวิธีรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารที่วิธีการอื่นๆ ไม่สามารถรักษาได้
 
 
ทางเลือกอื่นในการรักษาขึ้นอยู่กับภาวะของโรค ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs