bih.button.backtotop.text

โรคข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสะโพกเสื่อม มีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่าง แต่ที่พบได้บ่อยคือ 
• ภาวะข้อสะโพกเสื่อมแบบเบื้องต้นที่ไม่มีสาเหตุเด่นชัด (Primary OA Hip)
• ภาวะความผิดปกติของข้อสะโพกที่มีมาแต่กำเนิด หรือในช่วงของการเจริญเติบโต แต่มาแสดงอาการเมื่ออายุมากขึ้น (Developmental Dysplasia of the Hip, DDH)
• ภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตาย (Osteonecrosis of Femoral Head, ONFH)
• เกิดขึ้นภายหลังจากกระดูกหัวสะโพกหรือเบ้าสะโพกหัก (Post-traumatic OA Hip)
• ภาวะติดเชื้อในข้อสะโพก (Septic Arthritis of Hip Joint)
• โรคข้ออักเสบต่างๆ เช่น Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis

อาการของโรคข้อสะโพกเสื่อม
ผู้ป่วยมีอาการปวดบริเวณสะโพก โดยเฉพาะบริเวณขาหนีบ อาการเจ็บปวดมักเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน อาจมีอาการปวดร้าวลงไปที่บริเวณหัวเข่าร่วมด้วย แต่มักจะไม่มีอาการชาหรือร้าวลงไปจนถึงปลายเท้า อาการเริ่มต้นจากมีความรู้สึกติดขัดเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อสะโพก เมื่อเวลาผ่านไปอาการปวดจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถเดินได้ตามปกติ และการเคลื่อนไหวข้อสะโพกมักจะติดขัด
ก่อนการรักษา แพทย์จะตรวจดูสภาพของข้อสะโพกจากภาพถ่ายทางรังสี หรืออาจทำ CT scan หรือ MRI เพื่อประเมินสภาพความรุนแรงของข้อสะโพกที่เสื่อมนั้น
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อสะโพกเสื่อมนั้น การรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ยังมีการเสื่อมน้อยๆ นั้นมักจะรักษาตามอาการ เช่นการทานยา การทำกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของข้อสะโพกในระดับรุนแรงมักต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 142 คน

Related Health Blogs