bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมโดยใช้เทคนิคเข้าทางด้านหน้า ไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach for Hip Replacement Surgery)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดและทุพพลภาพของข้อสะโพก  อันเนื่องมาจาก ภาวะข้อสะโพกเสื่อม หัวสะโพกขาดเลือด ข้อสะโพกที่มีพัฒนาการผิดปกติแต่กำเนิด หรือจากสาเหตุอื่นๆ

ภาพรวม
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดและทุพพลภาพของข้อสะโพก  อันเนื่องมาจาก ภาวะข้อสะโพกเสื่อม หัวสะโพกขาดเลือด ข้อสะโพกที่มีพัฒนาการผิดปกติแต่กำเนิด หรือจากสาเหตุอื่นๆ

เทคนิคผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบเข้าทางด้านหน้า ได้ผลดีและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บน้อยขณะผ่าตัด เสียเลือดน้อย ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดก็น้อยตามมา อีกทั้งยังพบอุบัติการณ์ของสะโพกข้อเทียมเคลื่อนหลุดหลังผ่าตัดค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ    ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ในวันเดียวกันหลังผ่าตัด ใช้เวลาพักฟื้นในรพ.เพียง 1-3 วัน 

จากข้อได้เปรียบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมที่ไม่หนักจนเกินไปได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังผ่าตัดเท่านั้น 
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs