bih.button.backtotop.text

กระดูกบริเวณรอบข้อสะโพกเทียมหัก (Periprosthetic Fracture After Total Hip Replacement)

สาเหตุและความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกบริเวณรอบข้อสะโพกเทียมหัก
 • อาการเจ็บปวดทันที
 • บวม
 • ผิดรูปของสะโพก หรือต้นขา
 • ความยาวขาข้างเดียวกับสะโพกหรือต้นขาที่ได้รับบาดเจ็บนั้นสั้นลง
 • ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้ตามปกติ
 • ซักประวัติการผ่าตัดครั้งก่อนและตรวจร่างกาย
 • เอกซเรย์แบบมาตรฐาน
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากช่วยประเมินตำแหน่งกระดูกที่หักแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของข้อสะโพกเทียมและคุณลักษณะของกระดูกโดยรอบข้อเทียมได้อีกด้วย
ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งกระดูกที่หัก ความมั่นคงของข้อสะโพกเทียมและคุณลักษณะของกระดูกโดยรอบข้อเทียม
ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักต้องได้รับรักษาด้วยการผ่าตัด
 1. ผ่าตัดใส่เหล็กยึดตรึงกระดูก ใช้ในกรณีที่มีการหักเคลื่อนของกระดูกรอบข้อสะโพกเทียม แต่ข้อสะโพกเทียมนั้นยังมีความมั่นคง ยึดแน่นดีอยู่กับกระดูกของผู้ป่วย
 2. ผ่าตัดซ่อมเสริมหรือเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมใหม่  ทำเมื่อกระดูกที่หักนั้นผ่านบริเวณตำแหน่งที่ยึดของข้อเทียมกับกระดูก จนทำให้ข้อสะโพกเทียมนั้นขยับได้ เกิดความไม่มั่นคง ไม่สามารถทำหน้าที่รับน้ำหนักได้ตามปกติ
 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2  หรือบางครั้งอาจต้องใช้กระดูกจากบริเวณอื่นของผู้ป่วยเอง กระดูกจากการบริจาค วัสดุทดแทนกระดูกหรือกระดูกเทียม มาเสริมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs