ทนปวดสะโพกไปทำไม ?

สะโพกเทยม-1200x1800.jpg

 

การใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 

ซึ่งประกอบด้วย แขนกลหุ่นยนต์ กล้องจับสัญญาณภาพ 3 มิติ และเครื่องประมวลผลที่คอยควบคุมการทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกัน โดยก่อนผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างละเอียด และระหว่างผ่าตัดแขนกลหุ่นยนต์ ก็จะช่วยให้ศัลยแพทย์วางตำแหน่งข้อเทียมอย่างถูกต้องตามที่วางแผนไว้ ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมาก ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัด
 

Related Health Blogs