bih.button.backtotop.text

การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจ

การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจ (Liver biopsy) คือ กระบวนการนำชิ้นส่วนเล็กๆ ของเนื้อเยื่อตับออกมาเพื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ว่ามีสัญญาณของความเสียหายหรือการเกิดโรคหรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจใช้ประเมินความรุนแรงของโรค ซึ่งช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษา และประเมินผลความคืบหน้าหรือความสำเร็จของการรักษา

เหตุผลในการตรวจ
แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจโดยการเจาะชิ้นเนื้อตับที่ผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือพบก้อนเนื้อในตับโดยการตรวจทางรังสีวินิจฉัย การวินิจฉัยและหาระยะของภาวะไขมันพอกตับในผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็งที่เกิดจากการอักเสบของท่อน้ำดีชนิดปฐมภูมิ (primary biliary cirrhosis) ท่อน้ำดีอักเสบชนิดปฐมภูมิ (primary sclerosing cholangitis) ภาวะเหล็กเกิน และโรควิลสัน (Wilson’s disease)
  1. ท่านอาจมีอาการเจ็บบริเวณรอยเข็มเจาะชิ้นเนื้อตับเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ไปแล้ว หรืออาจมีอาการแน่น จุกท้องหรือปวดร้าวไปที่หัวไหล่ขวาได้ อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและไม่อันตราย สามารถรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดได้
  2. การติดเชื้อ หากเกิดขึ้นสามารถรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้
  3. ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่พบได้น้อยมาก เช่น การมีเลือดออกจากแผลเจาะจนต้องให้เลือดทดแทน มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย และการเจาะถูกอวัยวะภายในข้างเคียงอื่นๆ เช่น ถุงน้ำดี ไตขวา พบได้น้อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนเสียชีวิต (เช่น ตกเลือดภายในช่องท้อง) พบน้อยมาก น้อยกว่า 1 ใน 10,000 ราย การเตรียมตัวและการตรวจต่างๆ ก่อนเจาะตับที่แพทย์ได้ทำโดยละเอียดจะลดอาการข้างเคียงต่างๆ เหล่านี้
หากท่านมีแผนการเดินทางไปต่างประเทศหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง โดยปกติควรงดเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังทำหัตถการ
 
การตรวจคัดกรองโดยการใช้ตัวชี้วัดในซีรัม (serum marker) หรือสารบ่งชี้ในเลือดสามารถระบุหาความเสี่ยงของการเกิดพังผืดในตับของผู้ป่วยได้ การตรวจภาวะพังผืดในตับที่เรียกว่าไฟโบรเทสต์ (Fibrotest) เป็นการตรวจชุดค่าตัวชี้วัดทางอ้อมในซีรัมซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางและมีการใช้ชุดค่าตัวชี้วัดในซีรัมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องนี้แล้วทั่วโลก

การทำอัลตราซาวนด์เป็นการตรวจตับที่นำมาใช้เพื่อตรวจหาก้อนที่ตับ, ดูลักษณะการอุดตันของหลอดเลือดดำพอร์ทัล (portal vein) ส่วนไฟโบรสแกน (Fibro Scan) หรือการตรวจวัดความยืดหยุ่นของตับมีประโยชน์ในการใช้ประเมินระดับของภาวะพังผืดที่ตับ, ภาวะตับแข็ง และติดตามผลระดับความรุนแรงเพื่อวางแผนการรักษาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่มีภาวะตับแข็ง
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs