bih.button.backtotop.text

การตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณไขมันในตับด้วยเครื่อง FibroScan

ในปัจจุบันการประเมินภาวะตับแข็งสามารถใช้เครื่อง FibroScan หรือเครื่องตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณไขมันในตับทดแทนการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ โดยเครื่องมือนี้จะอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นเสียง ซึ่งให้ผลที่แม่นยำ ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับร่างกาย ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันที

Overview

ขั้นตอนการตรวจ

แพทย์จะวางอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณเสียงไว้ที่ชายโครงด้านขวา แล้วปล่อยสัญญาณเสียงความถี่ต่ำเข้าไปที่ตับ จากนั้นซอฟต์แวร์จะแปลผลจากความเร็วในการสะท้อนกลับของเสียงออกมาเป็นค่าที่แพทย์จะสามารถพยากรณ์โรคต่อไปได้
 
การตรวจด้วยเครื่อง FibroScan แต่ละครั้งใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที เมื่อแพทย์อ่านผลแล้วจะสามารถวางแผนการรักษาได้ทันที

การตรวจด้วยเครื่อง FibroScan คือ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.60 of 10, จากจำนวนคนโหวต 50 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง