bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดขยายลำไส้เพื่อรักษาโรคโครห์น

การผ่าตัดขยายลำไส้ (strictureplasty) เป็นการผ่าตัดเปิดขยายลำไส้ที่อุดตันเพื่อรักษาโรคโครห์น โดยแพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดถ้าอาการไม่ดีขึ้นเมื่อใช้ยา

โรคโครห์น

โรคโครห์น (Crohn’s Disease) เป็นโรคที่พบได้ในทุกส่วนของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเริ่มจากช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวาร ส่วนมากที่มักพบคือส่วนปลายของลำไส้เล็กและส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ ในช่วงเริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการแสดงเพียงไม่กี่อย่างหรือไม่มีเลย ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยโรคโครห์นที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนักอาจเกิดแผลชอนทะลุจากการอักเสบของฝีกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ช่องคลอด กระเพาะปัสสาวะ หรือบริเวณผิวหนังรอบทวาร
 

สาเหตุของโรคโครห์น

สาเหตุที่แน่นอนของโรคโครห์นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

 • เชื้อชาติ พบมากในคนผิวขาว แต่พบได้น้อยในคนเอเชียและลาตินอเมริกา
 • พันธุกรรมบางอย่างผิดปกติ เนื่องจากพบโรคได้สูงขึ้นในผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้
 • ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ผิดปกติและมาแสดงออกที่อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร เช่น ในโรคออโตอิมมูนหรือที่เกิดหลังจากการติดเชื้อที่ลำไส้ เช่น จากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส
 • ร่างกายตอบสนองผิดปกติต่อเชื้อโรคต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ เช่น แบคทีเรียประจำถิ่น เป็นต้น
 • เลือดออกในช่องท้อง
 • ติดเชื้อ
 • ลำไส้ถูกอุดกั้น
 • มีแผลชอนทะลุ
 • เกิดฝี
 • ลำไส้อุดตันซ้ำ
 • ร่างกายมีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ต่อยาสลบ
 • ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา
 • ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หรือตลอดระยะเวลาการรักษา
 • หากท่านมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง ผู้ป่วยสามารถเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินได้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 • ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด และได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)

โอกาสสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์


หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น

อาการของโรคโครห์นอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่รักษาด้วยยา ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและไม่ยอมผ่าตัดเมื่อจำเป็น อาการของโรคโครห์นอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

โดยปกติทางเลือกแรกเพื่อรักษาโรคโครห์น ได้แก่ ยาและโภชนบำบัด แต่หากสองวิธีนั้นไม่ได้ผลแพทย์มักแนะนำให้ผ่าตัด นอกจากผ่าตัดขยายลำไส้แล้วแพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดเอาทางเดินอาหารส่วนที่เสียหายออกแล้วต่อลำไส้ส่วนที่ยังเหลือเข้ากับส่วนที่สุขภาพดี อย่างไรก็ดีแม้จะผ่าตัดแล้วแต่ผู้ป่วยก็ยังจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมโรคต่อไป

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs