bih.button.backtotop.text

โรคลำไส้แปรปรวน

โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome: IBS) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของลำไส้ส่วนปลาย ได้แก่ ปลายลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีการบีบตัวมากเกินไปและมีอาการไวต่อสิ่งกระตุ้น เช่น อาหารที่มีรสเผ็ด ชากาแฟ หรือไวต่อความเครียด ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดเกร็งหรือแน่นอึดอัดท้อง ร่วมกับการขับถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสีย โดยจะมีอาการเป็นๆ หายๆ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

สาเหตุ
สาเหตุของโรคลำไส้แปรปรวนยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด โดยทางการแพทย์เชื่อว่ากลไกการเกิดโรคอาจเป็นได้ทั้งจากการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่ผิดปกติหรือประสาทรับความรู้สึกในทางเดินอาหารไวกว่าปกติ เช่น ไวต่ออาหารบางชนิด (เช่น อาหารรสจัด ชา กาแฟ เหล้า) หรือไวต่อความเครียด เป็นต้น
โรคลำไส้แปรปรวนมีอาการบ่งชี้ที่สำคัญ ได้แก่ อาการปวดท้องเรื้อรังเป็นๆ หายๆ นานเกิน 6 เดือนขึ้นไป ร่วมกับการขับถ่ายผิดปกติ ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มอาการได้ดังนี้
  • กลุ่มอาการท้องเสีย
  • กลุ่มอาการท้องผูก
  • กลุ่มอาการท้องเสียสลับท้องผูก
ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องไม่มีอาการอันตราย เช่น ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน น้ำหนักลด ซีด อาเจียน อุจจาระมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ มีอาการปวดเบ่งถ่ายอุจจาระไม่สุด
 
ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง โดยแพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการซักถามประวัติผู้ป่วยและอาการที่เกิดขึ้นโดยละเอียดร่วมกับการตรวจร่างกาย และอาจทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ หรือการตรวจพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากโรคลำไส้แปรปรวนยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนของโรคได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาระบาย ยาลดอาการปวดเกร็งโดยออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ และยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น แต่การรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ใช่การกำจัดสาเหตุของโรคโดยตรง จึงอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นๆ หายๆ ได้อีก

นอกเหนือจากการใช้ยาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการรักษาคือ ผู้ป่วยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้อาการไม่กำเริบ ได้แก่
  • ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ไม่รับประทานอาหารจนอิ่มมากเกินไป เป็นต้น
  • ดื่มน้ำมากๆ
  • ลดภาวะเครียดหรือความกังวลต่างๆ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่กลั้นถ่ายอุจจาระ

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs