bih.button.backtotop.text

Podcast EP 2 : ถ่ายหนักวันละหลายรอบ ผิดปกติไหม

เคยสงสัยมั้ย บางคนหลังจากทานอาหารได้ไม่นาน ก็มีอาการอยากจะขับถ่ายทันที หรือบางคนก็ขับถ่ายง่ายเกินไป มีสาเหตุมาจากอะไร? แล้วเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือไม่?

เคยสงสัยมั้ย บางคนหลังจากทานอาหารได้ไม่นาน ก็มีอาการอยากจะขับถ่ายทันที หรือบางคนก็ขับถ่ายง่ายเกินไป มีสาเหตุมาจากอะไร? แล้วเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือไม่?

 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs