bih.button.backtotop.text

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคลำไส้ใหญ่ และทวารหนักครบวงจร

ข้อมูลศูนย์
ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ รวมถึงกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางทวารหนัก ลำไส้ใหญ่เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียจำนวนมากซึ่งช่วยในการย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหาร สร้างวิตามินบางชนิดที่สำคัญและสร้างสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย หากลำไส้ใหญ่และทวารหนักทำงานผิดปกติ คุณอาจมีอาการ เช่น ท้องอืด ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูกหรือมีเลือดออกในอุจจาระ

อาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีหลายประเภท ทั้งโรคที่ไม่รุนแรงแต่สร้างความรำคาญใจในการดำเนินชีวิต และโรคที่มีความรุนแรงคุกคามต่อชีวิต หลายครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกอายหรือกลัวการผ่าตัดจนรอให้มีอาการมากขึ้นหรือทนเจ็บปวดไม่ไหวจึงมาพบแพทย์ ในความเป็นจริง โรคบางโรค เช่น โรคริดสีดวงทวาร ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าการตรวจพบและรักษาโรคแต่เนิ่นๆช่วยให้การรักษาได้ผลดีและทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากเป็นโรคที่ร้ายแรง

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมครบวงจรเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตั้งแต่โรคที่พบบ่อยๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงโรคที่ซับซ้อนและหายาก ต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง เช่น พยาบาลวิชาชีพและนักรังสีวิทยา รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทย์ในการช่วยวินิจฉัยและรักษา
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดรักษาและแก้ไขความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนักทุกประเภทอย่างครอบคลุมทุกระยะการดำเนินโรค พร้อมติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยการทำหัตถการดังนี้
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักด้วยวิธีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร และฝีรอบทวารหนักโดยที่ไม่มีการทำลายหูรูดทวารหนัก
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Diagnostic colonoscopy)
 • การผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการส่องกล้องลาพาโรสโคป (Laparoscopic Surgery) และการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่ (Advanced Endoscopic procedure)
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยวิธีการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด (Robotic Assisted Colorectal Cancer Surgery)
การรักษาของศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักครอบคลุมโรค ได้แก่
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ริดสีดวงทวารหนัก
 • ฝีคัณฑสูตร และฝีรอบทวารหนัก
 • แผลปริขอบทวาร
 • ไส้ตรงปลิ้น (Rectal prolapse or pelvic organs prolapse)
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทวารหนัก
 • ภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระไม่ได้หรือกลั้นอุจจาระไม่ได้

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์สูงในการทำหัตถการรักษาโรคทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักทุกประเภท นอกจากนี้ทีมงานของบำรุงราษฎร์ยังประกอบด้วยแพทย์ผู้คิดค้นเทคนิคการผ่าตัดฝีคัณฑสูตรแบบใหม่หรือเทคนิค ‘LIFT’ ที่ไม่ทำลายหูรูด ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีการผ่าตัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ารับการรักษาและประสบความสำเร็จในการรักษากับเรา
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน ได้แก่
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ที่ทันสมัย (High definition Colonoscopy with magnify narrow band imaging)
 • การตรวจการทำงานของอุ้งเชิงกรานด้วยเครื่อง MRI (MRI Defecography)
 • การตรวจวัดการทำงานของลำไส้ใหญ่และหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูง (High-Resolution Anorectal Manometry)
 • การตรวจดูการเคลื่อนผ่านของอุจจาระภายในลำไส้ใหญ่ (Colonic Transit Time)

ศ.นพ. ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. อาวตาร สิงห์สัจเทพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. กิตติ สุรพัฒนานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. ณวรา ดุสิตานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดูประวัติ

ศ.นพ. อรุณ โรจนสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดูประวัติ

นพ. ธีรสันติ์ ตันติเตมิท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดูประวัติ

น.อ.นพ. ต้น คงเป็นสุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดูประวัติ

ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดูประวัติ
  Scroll for more

Contact Number

 • ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
​02-066-8888 

Service Hours

 • ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
​08.00-18.00น.

Location

 • ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs