bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดระบายฝีหนองรอบทวารหนัก

การทำหัตถการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบายหนองออก ลดอาการบวมและเจ็บ

ฝีหนองรอบทวารหนัก
ฝีหนองรอบทวารหนัก เป็นการติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบๆ รูทวารหนัก โดยหนองที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายออกและมีการสะสมเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งความรุนแรงและความลึกของของฝีหนองจะแตกต่างกันออกไป ด้วยธรรมชาติของโรคสามารถก่อให้เกิดฝีคัณฑสูตรชึ่งเป็นช่องชอนทะลุระหว่างทวารหนักและผิวหนังรอบๆ ได้
 
หัตถการนี้ทำในห้องผ่าตัดเพื่อเปิดระบายหนองออก จากนั้นส่งหนองไปเพาะเชื้อตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้แพทย์อาจใส่ผ้าก๊อซไว้ในแผลหรือใส่ท่อระบายไว้
 
โอกาสสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำหัตการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ฝีหนองที่มีการติดเชื้อในเนื้อเยื่อ ถ้าไม่ได้รับการระบายเอาหนองออกอย่างถูกวิธี เชื้อที่มีภายในฝีจะลามเข้าสู่กระแสเลือดหรือเนื้อเยื่อต่างๆ หรือฝีอาจแตกและทำให้เชื้อลามไปยังเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ
 
การรักษาฝีหนองรอบทวารหนักมักต้องอาศัยการผ่าระบายหนองที่คั่งค้างออกตั้งแต่แรก การให้ยาปฏิชีวนะในระยะแรกอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นในบางกรณีที่รอยโรคอาจจะยังชัดเจนอาจพิจารณาการให้ยาปฏิชีวนะดูก่อน
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs