bih.button.backtotop.text

ภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานผิดปกติ

คือ ภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหดตัวหรือคลายตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้มีลักษณะเหมือนแผ่นกล้ามเนื้อที่ใช้ควบคุมการทำงานของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน คือ การถ่ายปัสสาวะ การถ่ายอุจจาระ หรือในสตรีควบคุมการทำงานของช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ เมื่อมีความผิดปกติจะทำให้ไม่สามารถคลายกล้ามเนื้อได้ในเวลาที่ต้องการ ทำให้มีอาการถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายปัสสาวะลำบาก

สาเหตุ
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ภาวะนี้สามารถพบได้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้
 1. คลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติ
 2. มีประวัติการบาดเจ็บที่อุ้งเชิงกราน
 3. ภาวะอ้วน
 4. มีประวัติการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน
 5. มีประวัติการบาดเจ็บต่อส้นประสาทและไขสันหลัง
ผู้ป่วยอาจมีอาการได้หลายอย่างในหลายระบบของร่างกาย เช่น
 1. ระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถมีอาจกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือปัสสาวะไม่ออก
 2. ถ่ายอุจจาระไม่ออก หรือไม่สุด
 3. ปวดหลัง
 4. ปวดหรือตึงกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน
 5. ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ในสตรี
เป้าหมายของการรักษาคือ เพื่อให้การขับถ่ายเป็นไปได้โดยสะดวก และสามารถควบคุมกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งการรักษาสามารถทำได้โดย
 1. การออกกำลังกายของอุ้งเชิงกราน เช่น Kegel exercise อาจจะสามารถทำให้อาการดีขึ้นได้
 2. การรักษาอื่นๆ ได้แก่ การรักษาด้วยการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานวิธี Biofeedback, การใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ, การฝึกการขับถ่าย, การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ เช่น โยคะ และการผ่าตัด เป็นต้น

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคลำไส้ใหญ่ และทวารหนักครบวงจร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs