bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านทางรูทวารหนัก

การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านทางรูทวารหนัก (Transanal Excision) คือ การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านทางรูทวารหนักโดยไม่มีการผ่ารูทวารหรือหูรูดการผ่าตัดนี้ไม่มีการผ่าตัดบนผิวหนังและไม่จำเป็นต้องมีการเย็บแผล

โรคมะเร็งลำไส้ตรง เป็นโรคที่เกิดเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ตรง การผ่าตัดมักเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ

เป็นทางเลือกในการรักษาเพื่อกำจัดก้อนเนื้อที่ลำไส้ตรง รวมถึงบริเวณที่อยู่รอบก้อนเนื้อ หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัดต่อไป

ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจร่างกาย ซึ่งรวมถึงการตรวจเลือด การเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้ป่วยต้องทำความสะอาดลำไส้ 2-3 วันก่อนการผ่าตัด โดยการรับประทานอาหารน้ำที่มีลักษณะใส 1-3 วันก่อนการผ่าตัดและรับประทานยาถ่ายในวันผ่าตัด โปรดแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงชนิดของยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องหยุดใช้ยาบางชนิดก่อนการผ่าตัด และต้องงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือตามคำแนะนำของแพทย์

การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านทางรูทวารหนักอาจทำภายใต้ฤทธิ์ของยาชาหรือยาสลบขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์และความเห็นของผู้ป่วย บางครั้งการผ่าตัดอาจทำโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดโดยการส่องกล้องนี้เรียกว่า transanal endoscopic microsurgery กรณีที่พบติ่งเนื้อในระหว่างผ่าตัด ติ่งเนื้อจะถูกตัดออกโดยการใช้บ่วงลวดคล้องติ่งเนื้อและใช้กระแสไฟฟ้าเผาหรือทำลายเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อที่งอกผิดปกติชนิดอื่นๆ จะถูกตัดออกด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยจะมีการตัดเนื้อเยื่อปกติที่บริเวณนั้นๆ ออกเล็กน้อยด้วย

อาการเจ็บหลังการผ่าตัดเป็นเรื่องปกติและสามารถควบคุมได้โดยการรับประทานยาระงับปวด ผู้ป่วยอาจสามารถกลับบ้านได้ในวันถัดไปหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามศักยภาพ แต่ควรทำกิจกรรมเบาๆ ในช่วง 2-3 วันแรก แพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษาลำดับต่อไปร่วมกับผู้ป่วย ซึ่งตามปกติผู้ป่วยมักได้รับรังสีบำบัดหรือเคมีบำบัดภายหลังการผ่าตัด

โดยทั่วไปการรักษาวิธีนี้มักไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเลือดออกและเกิดรูในลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรง ความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การติดเชื้อและอาการข้างเคียงในผู้ป่วยที่ใช้ยาสลบ

  • ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา
  • ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หรือตลอดระยะเวลาการรักษา
  • หากท่านมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง ผู้ป่วยสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด และได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)

โอกาสสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา

หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น

หากไม่กำจัดเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งจะแพร่ขยายไปยังอวัยวะโดยรอบและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย หากโรคมะเร็งระยะแรกไม่ได้ถูกกำจัด มะเร็งจะลุกลามลึกลงไปในชั้นอื่นๆ ของลำไส้ตรงและลุกลามต่อไปยังระบบย่อยอาหาร หากเป็นเช่นนั้นการรักษาจะซับซ้อนขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลที่สุดคือการรักษาในระยะเริ่มต้น หากปล่อยไว้ไม่รักษาผู้ป่วยอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

ทางเลือกอื่นในการรักษามีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับภาวะของโรค หากผู้ป่วยมีเพียงติ่งเนื้อที่พัฒนากลายเป็นมะเร็ง การรักษาสามารถทำได้โดยการผ่าตัดเพื่อกำจัดติ่งเนื้อ หากเซลล์มะเร็งแพร่เข้าสู่ผนังลำไส้ส่วนปลาย ลำไส้ส่วนนั้นจะถูกตัดออกโดยแพทย์จะทำการตัดลำไส้ปกติที่อยู่ต่อจากบริเวณนั้นออกเล็กน้อยด้วย ในบางครั้งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ลำไส้ส่วนปลายจะถูกตัดออกเพื่อนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อค้นหาสัญญาณของโรคมะเร็ง ในผู้ป่วยบางรายการจี้ด้วยไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นการสอดกระเปาะขนาดเล็กเข้าไปจี้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง การผ่าตัดด้วยความเย็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยใช้เครื่องมือเพื่อแช่แข็งและทำลายเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs