bih.button.backtotop.text

การตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง (24hr Esophageal pH-impedance testing)

 

ข้อมูลทั่วไป
การตรวจวัดภาวะความเป็นกรดตลอด 24 ชั่วโมง
 

ขั้นตอนการตรวจ

การตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง (24hr Esophageal pH-impedance testing)  ทำได้ 2 วิธีคือ

  • ใช้สายวัดสอดผ่านทางจมูกลงในหลอดอาหารและทิ้งค้างไว้ เพื่อเก็บสัญญาณการติดตามวัดค่า 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทั้งน้ำย่อยไหลย้อนทั้งชนิดที่เป็นกรดและไม่เป็นกรด
  • ใช้ตัววัดเป็นแคปซูล โดยนำแคปซูลสอดผ่านกล้องส่องทางเดินอาหาร เพื่อนำไปติดไว้กับผนังหลอดอาหาร แคปซูลจะส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุแสดงผลการติดตามวัดค่าความเป็นกรดไปยังเครื่องรับที่อยู่ภายนอกร่างกายของผู้ป่วย และเมื่อเก็บผลการตรวจแล้ว แคปซูลจะหลุดออกและขับถ่ายออกมาเองตามปกติ ซึ่งสามารถตรวจวัดได้เฉพาะการไหลย้อนของน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่เป็นกรด


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

แจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ และประวัติการผ่าตัด
โดยหยุดยาดังต่อไปนี้ก่อนทำการตรวจ และแจ้งให้แพทย์ทราบ

  • ยากลุ่ม proton pump inhibitor หยุดยาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  • ยากลุ่ม H2 antagonist หยุดยาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • ยาลดกรด (antacid) หยุดยาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • งดรับประทานอาหารและน้ำดื่ม 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 37 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง