bih.button.backtotop.text

การตรวจวัดภาวะความเป็นกรดตลอด 24 ชั่วโมง

.

ข้อมูลทั่วไป
การตรวจวัดภาวะความเป็นกรดตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการตรวจ

การตรวจด้วยวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกกับผู้ป่วยมากขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ วิธีการตรวจนี้มีเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่
 • ชนิดที่ใช้สายวัดสอดผ่านทางจมูกลงในหลอดอาหารและทิ้งค้างไว้ เพื่อเก็บสัญญาณการติดตามวัดค่า 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์
 • ชนิดที่ใช้ตัววัดเป็นแคปซูล วิธีนี้จะนำแคปซูลสอดผ่านกล้องส่องทางเดินอาหาร เพื่อนำไปติดไว้กับผนังหลอดอาหาร แคปซูลจะส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุแสดงผลการติดตามวัดค่าความเป็นกรดไปยังเครื่องรับที่อยู่ภายนอกร่างกายของผู้ป่วย และเมื่อเก็บผลการตรวจแล้ว แคปซูลจะหลุดออกและขับถ่ายออกมาเองตามปกติ
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • แจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ยาที่รับประทานเป็นประจำ และประวัติการผ่าตัด
 • หยุดยาดังต่อไปนี้ก่อนทำการตรวจ และแจ้งให้แพทย์ทราบ
  • ยากลุ่ม proton pump inhibitor หยุดยาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  • ยากลุ่ม H2 antagonist หยุดยาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • ยาลดกรด (antacid) หยุดยาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • งดรับประทานอาหารและน้ำดื่ม 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 37 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง