bih.button.backtotop.text

การฟอกตับ


 

ความผิดปกติของตับ
ความผิดปกติของตับอาจเป็นผลมาจากโรคตับชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง และความเสียหายของตับที่เกิดจากแอลอฮอล์หรือยา หากไม่ทำการรักษา ผู้ที่มีโรคตับอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนี้
  • โรคสมองเหตุจากโรคตับ เนื้อเยื่อแผลเป็นขัดขวางให้การไหลเวียนเลือดผ่านตับไม่เพียงพอและขัดขวางการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งสารพิษที่ไหลเวียนในเลือดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง และนำไปสู่ภาวะโคม่า
  • น้ำในช่องท้อง การสะสมของโซเดียมนำไปสู่การคั่งของของเหลวภายในช่องท้อง รวมถึงขา เท้า และหลัง (อาการบวมน้ำ)
  • ภาวะตับวาย เซลล์ตับถูกทำลายในอัตราที่รวดเร็วกว่าการซ่อมแซม จนกระทั่งตับไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป
  • มะเร็ง ภาวะตับแข็งเรื้อรังหรือตับอักเสบบางชนิดอาจทำให้ตับมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งชนิดปฐมภูมิ (มะเร็งที่เกิดขึ้นในตับเอง) มากขึ้น
เนื้อตับส่วนใหญ่จะถูกทำลายก่อนที่จะเกิดตับวาย ตับวายอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์) หรือเกิดขึ้นอย่างช้าๆ (หลายเดือนหรือหลายปี) และอาจนำไปสู่การล้มเหลวของหลายอวัยวะและเสียชีวิตในที่สุด

หน้าที่หลักของเครื่องตับเทียมหรือเครื่องพยุงการทำงานของตับคือช่วยกำจัดสารพิษออกจากตับ ในระยะแรกเครื่องพยุงการทำงานของตับภายนอกร่างกายมักใช้วิธีการ เช่น การฟอกเลือดด้วยวิธี hemodialysis, hemofiltration, plasma exchange และ hemoperfusion ด้วยสารดูดซับจากถ่านหรือโพลีเมอร์ แต่วิธีการเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพในการขจัดโมเลกุลสารพิษที่จับอยู่กับโปรตีนอัลบูมิน อีกทั้งยังพบว่ามีผลข้างเคียงด้วย
 
การฟอกตับเป็นการรักษาล้างพิษสำหรับตับวายและตับล้มเหลว วิธีการนี้คล้ายกับการฟอกเลือดและอยู่บนพื้นฐานหลักการเดียวกัน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ตับเทียมชีวภาพ (bioartificial liver device) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการพยุงตับภายนอกร่างกาย ปัญหาที่สำคัญของกลุ่มอาการทางคลินิกในผู้ที่มีตับวายคือการสะสมของสารพิษที่ไม่ถูกกำจัดออกเนื่องจากตับล้มเหลว ดังนั้นการกำจัดสารกลุ่มชอบไขมันที่จับกับโปรตีนอัลบูมิน เช่น บิลิรูบิน กรดน้ำดี และสารจากการเมตาบอลิสมของกรดอะมิโนบางชนิดและสารโปรตีนไซโตไคน์ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโรคของผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย

การฟอกตับเป็นกระบวนการในการกำจัดสารพิษออกจากตับเพื่อประคับประคองผู้ป่วยจนกว่าจะสามารถทำการปลูกถ่ายตับได้ โดยเป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวสำหรับการรอปลูกถ่ายตับ กระบวนการฟอกตับมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษออกจากตับได้นานหลายสัปดาห์จนถึง 2-3 เดือนเพื่อเป็นการช่วยลดภาระการทำงานของตับที่กำลังล้มเหลว
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs