bih.button.backtotop.text

การตรวจระบบทางเดินอาหารทางลมหายใจ

Urea Breath Test หมายถึง การตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ ซึ่งเชื้อ H. pylori เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็ก วิธีนี้สามารถทำได้ทั้งการตรวจหาเชื้อและตรวจยืนยันถึงผลสำเร็จของการรักษา

ข้อดีของการตรวจ Urea Breath Test
 1. ไม่เจ็บปวด
 2. ไม่เป็นสารรังสี
 3. ปลอดภัยต่อเด็กและสตรีมีครรภ์
 4. ใช้ประเมินการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
 5. มีความเชื่อมั่นสูงในการติดตามและควบคุมผลการรักษา
 6. มีความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) มากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์
 1. Disposable breathing bag 2 ถุง
 2. น้ำเปล่า 100 มิลลิลิตร
 3. UBIT tablet 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด
 1. งดยาปฏิชีวนะและยาบิสมัท (Bismuth subsalicylate) อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ
 2. งดยาเคลือบกระเพาะอาหาร เช่น Sucralfate (Ulsanic®) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ
 3. งดยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor (ยาระงับการหลั่งกรด) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ
  1. Omeprazole (Losec®)
  2. Esomeprazole (Nexium®)
  3. Rabeprazole (Pariet®)
  4. Pantoprazole (Controloc®)
  5. Lansoprazole (Prevacid®)
 4. งดยากลุ่ม Potassium-Competitive Acid Blockers (P-CABs) เช่น Vonoprazan (Vocinti®) อย่างน้อย 5 วันก่อนการทดสอบ
 5. งดอาหารและน้ำดื่มอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ เพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง
 6. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดอาหารประเภทที่มีสารยูเรีย (Urea) เช่น น้ำอ้อย น้ำสับปะรด อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
 7. งดการสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ เนื่องจากควันบุหรี่ที่อยู่ภายในปอดจะรบกวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 1. เป่าลมหายใจลงในถุงใบแรกก่อนรับประทานเม็ดยา UBIT จนเต็มถุง
 2. กลืนเม็ดยา UBIT (ภายใน 5 วินาที) พร้อมดื่มน้ำ 1 แก้ว (100 มิลลิลิตร) ห้ามเคี้ยว บด หรือละลายเม็ดยา
 3. นอนตะแคงด้านซ้ายเป็นเวลา 5 นาที
 4. เปลี่ยนเป็นท่านั่งเป็นเวลา 15 นาที
 5. เมื่อครบ 20 นาทีหลังรับประทานเม็ดยา UBIT แล้วเป่าลมหายใจลงในถุงใบที่สองจนเต็ม 
 6. เก็บถุงตัวอย่างทั้งสองใบส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล
 7. นัดผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อฟังผลการวิเคราะห์
 1. การกลืนเม็ดยา UBIT ห้ามเคี้ยว บด หรือละลายเม็ดยา
 2. ขณะเป่าลมหายใจเข้าถุงต้องถือถุงให้แนบกับปาก สูดหายใจเข้าทางจมูกแล้วกลั้นลมหายใจประมาณ 5-10 วินาที เสร็จแล้วเป่าลมหายใจลงถุง เพื่อให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
 3. การเป่าลมหายใจลงถุงควรเป่าอย่างช้าๆ ถ้าไม่สามารถเป่าลมหายใจยาวๆ ได้ สามารถเป่าได้หลายครั้ง เนื่องจากเป็นถุงชนิด one-way valve ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วซึมกลับได้
เสียบถุงทดสอบก่อนรับประทานยาและหลังรับประทานยาตามตำแหน่งที่เครื่องระบุในเครื่องวิเคราะห์ 13C Urea Breath Analyzer POCone และกด Enter เครื่องใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลประมาณ 2 นาที 30 วินาที เครื่องจะพิมพ์ผลแสดงค่าความต่างของถุงก่อนและหลังกลืน UBIT Tablet พร้อมแสดงผลที่เป็น Positive และ Negative
 • Positive (+) หมายถึง มีเชื้อแบคทีเรีย
 • Negative (-) หมายถึง ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs