bih.button.backtotop.text

การส่องกล้องผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

การส่องกล้องผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย คือ การตรวจสอบผนังลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรซึ่งปลายกล้องสามารถปรับโค้งงอได้ ใส่เข้าไปทางทวารหนักและค่อยๆ ใส่เข้าไปจนถึงส่วนล่างของลำไส้ใหญ่

จุดประสงค์
เพื่อการตรวจค้นภาวะของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือช่วยในการวินิจฉัยอาการต่างๆ เช่น
  1. ระบบการขับถ่ายเปลี่ยนไปจากเดิม
  2. ปวดท้อง
  3. มีเลือดออกจากทวารหนัก
  4. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยสาเหตุของอาการผิดปกติต่างๆ รวมถึงใช้ในการติดตามประสิทธิภาพผลของการรักษาโรค เช่น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ (diverticulosis) นอกจากนี้ยังช่วยให้ตรวจพบติ่งเนื้อหรือเนื้องอกได้ตั้งแต่ในระยะแรก
 
ความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายประการ กรุณาปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำการส่องกล้องผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินหรือตรวจวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ หากท่านไม่ต้องการเข้ารับการส่องกล้องผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย กรุณาปรึกษาแพทย์
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs