bih.button.backtotop.text

การตัดลำไส้เล็ก

การผ่าตัดลำไส้เล็ก (small bowel resection) เป็นการผ่าตัดเอาบางส่วนหรือทั้งหมดของลำไส้เล็กที่มีความผิดปกติออกไปเพื่อรักษาภาวะโรคบางอย่างตามข้อบ่งชี้


ลำไส้เล็ก (small intestine) เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหาร ต่อมาจากกระเพาะอาหาร มีความยาวประมาณ 6 เมตร มีลักษณะคล้ายท่อขดไปมาอยู่ในช่องท้องแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ลำไส้เล็กส่วนต้น เรียกว่า ดูโอดีนัม (duodenum) ลำไส้เล็กส่วนกลาง เรียกว่า เจจูนัม (jejunum)ลำไส้เล็กส่วนปลาย เรียกว่า ไอเลียม (ileum)หน้าที่หลักของลำไส้เล็กคือย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งกากอาหารไปสู่ลำไส้ใหญ่ 

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดลำไส้เล็ก
 • ลำไส้เล็กอุดตัน เกิดจากเนื้อเยื่อเป็นพังผืดหรือความผิดปกติอื่นๆ
 • มีเลือดออก ติดเชื้อ หรือเกิดแผลเปื่อยอย่างรุนแรงเนื่องจากลำไส้เล็กอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากโรคโครห์น (Crohn's diseases) ลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบหรือลำไส้เล็กอักเสบเฉพาะที่
 • มีก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • มีติ่งเนื้อที่กำลังจะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง
 • เป็นมะเร็ง
 • ได้รับบาดเจ็บที่ลำไส้เล็ก
 • ภาวะ Meckel’s diverticulum (ภาวะที่มีถุงที่ผนังลำไส้เล็กซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด)
 • ลำไส้ขาดเลือดรุนแรง
 • ไส้เลื่อนบริเวณแผลหน้าท้อง
 • อวัยวะใกล้เคียงถูกทำลาย
 • ท้องร่วงบ่อย
 • ทวารเทียมมีปัญหา
 • เกิดรอยแผลเป็นในลำไส้ ทำให้ลำไส้อุดตัน
 • ภาวะลำไส้สั้น (เมื่อต้องตัดลำไส้เล็กออกไปมาก) ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการดูดซึมสารอาหารและวิตามินได้ไม่ดี
 • ลำไส้ส่วนที่ต่อกันเกิดรั่ว
 • แผลปริ
 • เลือดออก
 • ติดเชื้อ
 • แพ้ยาสลบ
 • ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา
 • ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์วันหรือตลอดระยะเวลาการรักษา
 • หากท่านมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง ผู้ป่วยสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 • ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด และได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)

ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา
 
จะเป็นอย่างไรหากไม่รักษาด้วยวิธีนี้
หากไม่รับการรักษาด้วยวิธีนี้และแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น โรคและ/หรือความเสียหายในลำไส้เล็กอาจมีการลุกลามแพร่กระจายมากขึ้น (โดยเฉพาะกรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง) ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้และมีผลกระทบกับภาวะโภชนาการของร่างกายในที่สุด

กรณีผู้ป่วยมีภาวะลำไส้เล็กอุดตันหรือลำไส้ขาดเลือดที่จำเป็นต้องผ่าตัด หากผู้ป่วยไม่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด อาจเกิดภาวะลำไส้เน่าตาย ทะลุ มีของเสียจากลำไส้รั่วเข้าสู่ช่องท้อง ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อ อาจถึงแก่ชีวิตได้
 

หากการรักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นๆ ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้มากพอ แพทย์จะแนะนำการรักษาด้วยการผ่าตัด
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs