bih.button.backtotop.text

ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ริเริ่มการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มให้บริการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด... ยกระดับคุณภาพทางการแพทย์
 

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ คือ

ตลอด 40 ปี โรงพยาบาลบาลบำรุงราษฎร์ ไม่เคยหยุดยั้งความพยายามที่จะมอบความปลอดภัยและคุณภาพการรักษาที่ดีเพื่อผู้ป่วยของเรา โดยยึดแนวทางการรักษาแบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  เราจึงได้นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยแพทย์ในการผ่าตัด โดยเฉพาะกับอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน ปกตินั้นการผ่าตัดด้วยเครื่องมือธรรมดาอาจจะเข้าไม่ถึง การใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น

 • ให้บริการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยอย่างครอบคลุมหลายระบบอวัยวะ ตัวอย่างโรคในแต่ระบบที่เหมาะสมในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เช่น
นอกจากความพร้อมของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบริเวณระบบทางเดินอาหารและตับแล้ว โรงพยาบลาบำราษฎร์ยังมีแขนกลหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และหุ่นยนต์นำวิถีช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังคด อีกด้วย
 
Da-Vinci-_1040x1040-line-ad.jpg
 
 • เป็นสถานที่ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงบุคคลคนทั่วไปที่สนใจ
 
การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคือการที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดผ่านหุ่นยนต์ซึ่งมีแขนกลที่สามารถหมุนและโค้งงอเครื่องมือได้ถึงเจ็ดทิศทาง ศัลยแพทย์เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอภาพสามมิติที่มีความลึกและคมชัด ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3-News-Da-Vinci-Surgical-Robot-4.jpg
 • มีความแม่นยำสูง แขนกลเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระรอบด้าน ทำให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว
 • ลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
 

 

ภาพการทดลองใช้เครื่องมือ หุ่นยนต์ผ่าตัด…ด้วยผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

วิดีโอนี้สาธิตการใช้เครื่องมือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการทดลองปลอกเปลือองุ่น จะเห็นได้ว่าเครื่องมือสามารถปลอกเปลือกองุ่นได้อย่างหมดจด และแทบจะไม่สร้างความสูญเสียใด ๆ  ให้กับเนื้อองุ่นเลย

เมล็ดองุ่นก็เปรียบเสมือนอวัยวะของมนุษย์ แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประกอบด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มีความแม่นยำสูง แขนกลเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระรอบด้าน ทำให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง นำมาซึ่งผลลัพธ์ของแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย เจ็บแผลน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดอีกด้วย
 
1200X628_FBcover_Robotic-Surgery-(2).jpg
 
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ นำโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์โดยเฉพาะ
 • ศูนย์ความรู้ทางด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เรายังให้บริการข้อมูล ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสำหรับผู้ป่วย ครอบครัวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ศ.นพ. อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

ผศ.นพ. พุชฌงค์ ทิมรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.นพ.ดร. กวิญ ลีละวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

พ.ต.อ.นพ. สุเทพ พัชรตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

รศ.นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • 08.00-20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
  ชั้น 16 เคาน์เตอร์ B อาคาร A
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 7 คน

Related Health Blogs