bih.button.backtotop.text

Podcast EP 10: เพศสัมพันธ์ทางเลือก ทำอย่างไรให้ปลอดภัย

รสนิยมทางเพศเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่ในบางครั้งก็นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพและร่างกายของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ หากไม่รู้จักใส่ใจป้องกัน หรือไม่รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บนั้นตั้งแต่เนิ่น ๆ
รสนิยมทางเพศเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่ในบางครั้งก็นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพและร่างกายของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ หากไม่รู้จักใส่ใจป้องกัน หรือไม่รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บนั้นตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนจะเสี่ยงกับโรคอะไร มีวิธีการรักษาหรือไม่ ควรดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันโรคเหล่านั้นได้อย่างไร และใครคือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รับฟังกันได้ใน EP นี้ค่ะ


 
 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs