bih.button.backtotop.text

คลินิก Pride

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care
ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ
การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล
โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

Layout-VDO-Pride-Clinic-Blog_Blog-Banner.jpg
ศูนย์ Pride clinic

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในการดำเนินการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แสดงออกถึงจุดยืนในการเคารพความแตกต่างหลากหลายในทุกรูปแบบ ทั้งด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพและรสนิยมทางเพศ และพยายามส่งมอบการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรให้กับผู้ป่วยทุกท่านได้เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด โดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

จากประสบการณ์ของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การรักษาผู้ป่วย พบว่ามีความต้องการการดูแลและเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จากกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกช่วงอายุ ประกอบกับกระแสปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีมุมมองต่อคนรอบตัวที่ก้าวข้ามเรื่องของเพศสภาพ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้ทำการเปิดรูปแบบการบริบาลใหม่ “Pride Clinic” เพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time value ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายทางเพศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time value นั้นถูกออกแบบในพื้นฐานความเชื่อของโรงพยาบาลว่า ทุกคนสามารถเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง (Be the best version of yourself) การดูแลสุขภาพจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อเนื่อง ตามสภาพเงื่อนไขทางร่างกายที่แตกต่างกันไป และเป็นการดูแลที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ โดยพยายามส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาเชิงบวกด้วยความปลอดภัย และประสบการณ์บริการที่ดีเยี่ยม

สิ่งที่บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นคือ การใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการช่วยให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนด้านกายภาพ ซึ่งได้แก่การเตรียมความพร้อมเรื่องฮอร์โมน การทำหัตถการ และการใช้ศัลยกรรมช่วยปรับแต่งลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด ด้วยมาตรฐานและความปลอดภัย

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ

 • การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)
 • การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy) 
 1. ให้บริการประเมินและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมน รวมถึงมีการติดตามผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ ในแง่ของประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนทุกรูปแบบ
 2. ให้บริการฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ (Gender-affirming hormone therapy) ทั้งรูปแบบฉีด กินและใช้ภายนอก
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures) 
 1. ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากชายเป็นหญิง (Masculinizing procedure)
 2. ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากหญิงเป็นชาย (Feminizing procedure)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)
 • การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
 • การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
 • การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครอบคลุม ดังนี้

การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)

การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy)

 1. ให้บริการประเมินและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมน รวมถึงมีการติดตามผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ ในแง่ของประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนทุกรูปแบบ
 2. ให้บริการฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ (Gender-affirming hormone therapy) ทั้งรูปแบบฉีด กินและใช้ภายนอก

ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)
ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากชายเป็นหญิง (Masculinizing procedure)

 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่
 1. ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite)
 2. เสริมจมูก เสริมคาง
 3. เพิ่มความโดดเด่นของโหนกแก้ม แนวกราม คิ้ว
 4. ตัดถุงใต้ตา
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่
 1. ฉีดสารเติมเต็ม (Filler) แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง โหนกแก้ม
 2. ฉีดไขมัน
 3. เลเซอร์ผิวพรรณและความงาม
 4. ฉีดลดริ้วรอย และความมันบนใบหน้า
 5. ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care)
 1. ลดขนาดหน้าอก
 2. ดูดไขมันเฉพาะจุดเพื่อความชัดเจนของมัดกล้ามเนื้อ
 3. กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ต้นขา เอว ด้วยเครื่องมือ Cool sculpting + X wave, Exilis
 4. กระชับผิวหนัง ลดเซลลูไลท์ ด้วย Thermage FLX Body approved for temporary cellulite reduction 
 5. สลายไขมันด้วยความเย็น
 6. สลายไขมันด้วย Shock wave
 7. การดูแลเส้นผมและกำจัดขน (Hair care): แนวเส้นผม (การปลูกผม Hair transplantation)
 8. ลดรอยแผลเป็นนูน รอยแผลเป็นแดงจากการผ่าตัด ด้วย vBeam laser, ฉีดยา intralesional steroid injection
 9. การผ่าตัดมดลูกและรังไข่

ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากหญิงเป็นชาย (Feminizing procedure)

 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่
 1. ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite)
 2. เสริมจมูก เสริมคาง
 3. ลดขนาดโหนกแก้มและแนวกราม
 4. ตัดถุงใต้ตา
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่
 1. ฉีดสารเติมเต็ม (Filler) แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง ริมฝีปาก (Lip refullness)
 2. ฉีดไขมัน
 3. เลเซอร์ผิวพรรณและความงาม
 4. ฉีดลดริ้วรอย ลดความมันบนใบหน้า ลดขนาดรูขุมขน
 5. ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care)
 1. ลดขนาดหน้าอก
 2. ยกกระชับสะโพก ยกกระชับแขน ยกกระชับต้นขา ยกกระชับหน้าอก
 3. ดูดไขมัน
 4. กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ต้นขา เอว ด้วยเครื่องมือ Cool sculpting + X wave, Exilis
 5. กระชับผิวหนัง ลดเซลลูไลท์ ด้วย Thermage FLX Body approved for temporary cellulite reduction 
 6. กระชับช่องคลอด
 7. สลายไขมันด้วยความเย็น
 8. สลายไขมันด้วย Shock wave
 9. กำจัดขนถาวร
 10. การดูแลเส้นผมและกำจัดขน (Hair care): แนวเส้นผม (การปลูกผม Hair transplantation) และกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (Hair removal laser)
 11. ลดรอยแผลเป็นนูน รอยแผลเป็นแดงจากการผ่าตัด ด้วย vBeam laser, ฉีดยา intralesional steroid injection
 12. ลดเหงื่อรักแร้ (Axilar hyperhydrosis)
 
การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)

การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)

การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)

การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

กระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ แผลมีขนาดเล็กทำให้ลดระยะเวลาการพักฟื้น ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องใช้ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา ได้แก่


คณะแพทย์ประกอบด้วย

 • แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ นพ.สิระ กอไพศาล
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์ ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์ ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • แพทย์นรีเวช ได้แก่ นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
 • จิตแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.กวี สุวรรณกิจ และ นพ.สเปญ อุ่นอนงค์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก ได้แก่ พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม
 • ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ นพ.ณวรา ดุสิตานนท์
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ได้แก่ นพ.เอกชัย สิงหติราช ผศ.นพ.อัษฎา วิภากุล  นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ นพ.อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์
 • กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ พญ.อนุตรา โพธิกำจร 


บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย

 • พยาบาล
 • เภสัชกร
 • นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
 • นักกายภาพบำบัด/นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู

บุคลากรสนับสนุนบริการ ที่ผ่านการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ
 
เรามีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางในการดูแลหลังการผ่าตัดและมีทีมพยาบาลผู้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะ
ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังนี้
ส่งคำถามมาที่หน้าติดต่อสอบถาม หรือกรุณาติดต่อศูนย์ Pride clinic ที่ [email protected]
 
  Scroll for more

Contact Number

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • คลินิก Pride 
  ทุกวัน 8.00 - 20.00 น. หรือ 20.00 - 8.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • คลินิก Pride 
  อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A)
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs