bih.button.backtotop.text

คลินิก Pride

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care
ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ
การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล
โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 
ศูนย์ Pride clinic


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เคารพในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล ทั้งด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพและรสนิยมทางเพศ เราเชื่อมั่นว่าคนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่หากได้เป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุด (Be the best version of yourself) ดังคำพูดของ Roy T. Bennett นักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจว่า “To shine your brightest light is to be who you truly are.”
 

เราเข้าใจดีว่าคนแต่ละคนให้คำจำกัดความของการเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดไม่เหมือนกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้จัดตั้งคลินิก Pride เพื่อให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้าถึงการบริบาลที่ครอบคลุมทุกมิติ (holistic integrated care) สามารถปรับเปลี่ยนทางกายภาพตามเป้าหมายและความต้องการของผู้รับการบริบาลแต่ละบุคคล (personalized care) เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามความพึงพอใจ ไม่ว่าคุณต้องการเพียงการใช้ฮอร์โมนบำบัด หรือต้องการทำศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปร่างร่วมด้วย ตลอดไปจนถึงการเปลี่ยนเพศ

นอกจากนี้คลินิก Pride ยังทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในการดูแลเรื่องความงามและรูปร่างเพื่อให้คุณดูสง่างามที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง รวมถึงดูแลในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด ภายใต้โครงการรักษ  ศูนย์บูร​ณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Advanced Medical Science) มาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Wellness) เพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการแขนงต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบเพื่อจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลร่างกายและชะลอวัยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีอย่างยาวนาน เราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านสุขภาพเคียงคู่กับคุณอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifetime health partner)

ทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการเฉพาะทางของเรา มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลรักษากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกช่วงอายุ เราส่งมอบการบริบาลด้วยความเอื้ออาทร คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุดด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
 

การใช้ฮอร์โมนเพศหรือยาฮอร์โมน เพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ

สามารถทำได้หลายวิธี

 1. การกินในรูปแบบยาเม็ด
 2. การให้ยาทางผิวหนัง ด้วยการแปะ หรือทายาเจล ให้ยาซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด และออกฤทธิ์ได้โดยตรง
 3. รูปแบบยาฉีด ยาสามารถเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

ฮอร์โมนเพื่อความเป็นหญิง (Feminizing hormone therapy) 

 • การเสริมฮอร์โมนเพศหญิง หรือ เอสโดรเจน (Estrogen)
 • ยายับยั้งฮอร์โมนเพศชาย (Anti androgen agent)

ฮอร์โมนเพื่อความเป็นชาย (Masculinizing hormone therapy)

 • การเสริมฮอร์โมนเพศชาย หรือแอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งฮอร์โมนหลักๆ คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

สำหรับชายเป็นหญิง (Male to female)

การผ่าตัดยืนยันสภาพเพศ (Gender-affirming surgery)

คือการปรับโครงสร้างอวัยวะเพศชายเดิมเพื่อสร้างเป็นอวัยวะเพศหญิงอย่างใกล้เคียงธรรมชาติ สามารถใช้งานได้จริง โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การตัดองคชาต (penectomy
 2. การตัดอัณฑะ (orchidectomy) ทำให้ไม่มีการผลิตน้ำอสุจิ
 3. การสร้างช่องคลอด (vaginoplasty)
 4. การตกแต่งให้ส่วนอื่นๆ เป็นอวัยวะเพศหญิง (feminizing genitoplasty)

สำหรับหญิงเป็นชาย (Female to male)

คลินิก Pride  มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศในระดับสากล โดยในการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifetime health partner) เราคำนึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจและสังคม  ทุกมิติของการดูแลตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการติดตามผลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์การดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด ปลอดภัยมากที่สุดและได้มาตรฐานระดับสากล

สุขภาพเพศ (sexual health) เป็นอีกเรื่องหนึ่งในสุขภาพของบุคคลหลากหลายทางเพศที่ต้องการได้รับการดูแลเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะของปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน  เช่น การดูแลปัญหาความผิดปกติสมรรถภาพทางเพศในคนข้ามเพศทั้งก่อนและหลังผ่าตัดยืนยันเพศสภาพ ปัญหาเรื่องเพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศที่ชอบความเจ็บปวด หรือ การใช้อำนาจเข้าเกี่ยวข้อง  เช่น BDSM

การบริการสุขภาพเพศ (Sexual health services) ของคลินิก Pride ให้บริการครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นองค์รวม โดยแพทย์ของเราที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ทางเพศและเพศวิทยาคลินิก  มีความชำนาญในการดูแลรักษาด้านสุขภาพทางเพศของบุคคลหลากหลายทางเพศโดยตรง ทำให้สามารถให้คำแนะนำและให้การรักษาได้อย่างตรงจุด ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เปิดรับความหลากหลายและมีความเป็นส่วนตัวโดยคำนึงถึงการรักษาความลับ พร้อมด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) ที่ได้รับการรับรองระดับสากล ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็วเชื่อถือได้
 

การบริการสุขภาพทางเพศของคลินิก Pride ประกอบด้วยการบริการทั้งหมด 5 ด้านดังนี้Picture1.png

กระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ แผลมีขนาดเล็กทำให้ลดระยะเวลาการพักฟื้น ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องใช้ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา


Layout-Doctor-Profile-on-Website_TH.jpg

  

ประสบการณ์เข้ารับกระบวนการยืนยันเพศสภาพ ในวิธีการผ่าตัดแบบ Phalloplasty ครั้งที่ 1 


 

ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังนี้
ส่งคำถามมาที่หน้าติดต่อสอบถาม หรือกรุณาติดต่อศูนย์ Pride clinic ที่ [email protected]
 

นพ. สิระ กอไพศาล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูประวัติ

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูประวัติ

นพ. วรวรรธน์ แก้ววิเชียร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูประวัติ

ผศ.พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูประวัติ

เกริกวิชย์ วิสิฐสกุลชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูประวัติ

นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูประวัติ

รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ดูประวัติ

นพ. ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

Contact Number

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • คลินิก Pride 
  ทุกวัน 8.00 - 20.00 น. 
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • คลินิก Pride 
  อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A)
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs