bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (3 เข็ม)

Package ID  

VAC11

 
0 THB
 
26,520 THB

Approximate cost in

 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil-9) จำนวน 3 เข็ม
 • ค่าบริการโรงพยาบาล จำนวน 3 ครั้ง 
 • ค่าบริการทางพยาบาล จำนวน 3 ครั้ง 
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +662 066 8888  หรือทำนัดผ่าน Book Appointment form.

อาคาร B (บี) ชั้น 2 ด้านเหนือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

 

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
(3 เข็ม)  (ปี2565)  


วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ คืออะไร?
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี


วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี อย่างไรก็ดี การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์


แพทย์จะพิจารณาจำนวนเข็มของวัคซีนที่ต้องฉีดตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 


 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 

 

Package Name : 

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (3 เข็ม)

Package ID : 

VAC11

0 THB
Regular Price Regular Price 26,520 THB

Approximate cost in :

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
(3 เข็ม)  (ปี2565)  


วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ คืออะไร?
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี


วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี อย่างไรก็ดี การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์


แพทย์จะพิจารณาจำนวนเข็มของวัคซีนที่ต้องฉีดตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil-9) จำนวน 3 เข็ม
 • ค่าบริการโรงพยาบาล จำนวน 3 ครั้ง 
 • ค่าบริการทางพยาบาล จำนวน 3 ครั้ง 
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +662 066 8888  หรือทำนัดผ่าน Book Appointment form.

อาคาร B (บี) ชั้น 2 ด้านเหนือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

 


 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ