bih.button.backtotop.text

การฝึกพูดเพื่อปรับเสียงและการผ่าตัดกล่องเสียง


Pride-Clinic_Hero-banner-2_Desktop_AW2.jpg

การดูแลเพื่อให้เสียงและการสื่อสารมีความสอดคล้องกับเพศสภาพ

ที่คลินิก Pride เราเข้าใจความสำคัญของการมีเสียงและการสื่อสารที่สอดคล้องกับเพศสภาพ การดูแลเพื่อยืนยันเพศสภาพของเราครอบคลุมถึงการดูแลเสียงและการสื่อสารเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการมีเสียงที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การบริการของเรารวมถึงการฝึกการใช้เสียงและการสื่อสาร และการผ่าตัด

การฝึกการใช้เสียงและการสื่อสาร

นักแก้ไขการพูดและการสื่อความหมายของเราให้บริการฝึกการใช้เสียงและการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการมีเสียงที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของตน  โดยใช้การฝึกหัด เทคนิคและคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เราฝึกให้คุณค้นหาระดับเสียง การออกเสียงสูงต่ำ การออกเสียงที่ชัดเจนและองค์ประกอบในการสื่อสารอื่นๆ เป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณพัฒนาเสียงที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและเพิ่มทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การผ่าตัดกล่องเสียง

สำหรับหญิงข้ามเพศที่ต้องการให้เสียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและถาวร เรามีทางเลือกในการผ่าตัดสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะของเสียงอย่างถาวร ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ของเราสามารถผ่าตัดดัดแปลงเส้นเสียงเพื่อปรับเปลี่ยนความสูงต่ำของเสียง โทนเสียงและคุณภาพเสียง เราทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีผ่าตัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของคุณมากที่สุด

แพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดกล่องเสียง


Layout-Pride-Clinic-Doctor-group-08-(2).jpg


 

พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม 

แพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดกล่องเสียง

Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.