bih.button.backtotop.text

เปิดประสบการณ์ตรงกับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นด้วยการส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่าตัด

คุณณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ ผู้ป่วยอายุ 77 ปี ได้ขาดการตรวจสุขภาพไปนานถึง 10 ปี เมื่อตรวจสุขภาพอีกครั้ง แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ร่วมด้วย การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในครั้งนั้นทำให้แพทย์ตรวจพบติ่งเนื้อเล็กๆจำนวนมาก และติ่งเนื้อขนาด 2 ซม. ไม่สามารถตัดด้วยเทคโนโลยีส่องกล้องทั่วไป นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาด้วยเทคโนโลยี FTRD (Full-thickness resection device) หรือการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นด้วยการส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่าตัด

คุณณัฐพงษ์ ได้เล่าประสบการณ์การรักษาและความประทับใจในการบริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้เราฟังดังนี้

Q: หลังจากทราบว่ามีติ่งเนื้อจำนวนมากในลำไส้ใหญ่ คุณณัฐพงษ์มีความกังวลอย่างไรบ้างคะ
A: ในตอนที่คุณหมอนุสนธิ์แจ้งผลว่าพบติ่งเนื้อจำนวนมาก ก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าภรรยาเคยตรวจพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่และตัดออกมาก่อนแล้ว จึงพอรู้ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัว


Q: เมื่อคุณหมอแจ้งว่าพบติ่งเนื้อขนาด 2 ซม. ที่ไม่สามารถตัดด้วยเทคนิคทั่วไป คุณหมอแนะนำการรักษาว่าอย่างไรบ้างคะ
A: หลังจากคุณหมอนุสนธิ์ส่องกล้องเข้าไปตัดติ่งเนื้อเล็กๆ แล้ว ก็พบติ่งเนื้อขนาด 2 ซม. อยู่ที่อีกมุมนึงของลำไส้ แต่ไม่สามารถตัดออกด้วยเทคนิคปกติ ซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าติ่งเนื้อนั้นเริ่มมีการลุกลามลงไปในชั้นใต้ผิวเยื่อบุผนังลำไส้ จึงนัดส่องกล้องในวันอื่นแทนเพราะอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษและอุปการณ์พิเศษเพื่อให้การตัดติ่งเนื้อมีความปลอดภัยและได้ผลดี ทีนี้เลยได้คุยกับคุณหมอทศพลด้วย คุณหมอแนะนำวิธีการตัดติ่งเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่บำรุงราษฎร์มีเป็นที่แรกในประเทศไทยเลย ชื่อ FTRD (Full-thickness resection device) เพราะจะทำให้การตัดชิ้นเนื้อทำได้ลึกขึ้นในกรณีที่ชิ้นเนื้อนี้เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น โดยที่ยังคงความปลอดภัยสูง ลดอัตราความเสี่ยงจากการมีลำไส้ทะลุหรือเลือดออกจากบริเวณที่ตัด และหากเป็นชิ้นเนื้อมะเร็งระยะเริ่มต้นจริง การตัดจะต้องตัดให้ได้ครบในครั้งเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีส่วนของเนื้อมะเร็งหลงเหลืออยู่เลย คุณหมอบอกว่าเป็นการตัดติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ขนาด 2 ซม. ด้วยการส่องกล้องทางทวารหนัก นอนรพ. แค่ 1 คืนก็กลับบ้านได้เลย ไม่ต้องผ่าตัดทางหน้าท้องด้วย  


FTRD_ProcedureGrasper_wMarking_2019-05-09_allSteps-(1).png


Q: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมก่อนทำหัตถการ
A: ไม่นานเลย เพราะคุณหมออธิบายอย่างละเอียดถึงข้อดี ข้อเสีย และขั้นตอนการส่องกล้อง นอกจากนี้ยังมั่นใจในการรักษาของบำรุงราษฎร์ คุณหมอและทีมงานทุกคน คุณหมอทศพลได้ให้ดู PowerPoint Slides ที่แสดงผลการรักษาที่ได้ทำการศึกษาในเยอรมนีและหลายประเทศยุโรป ก็พบว่าเป็นการรักษาแบบ FTRD เป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความปลอดภัยสูง ใช้เวลาฟื้นตัวไว และน่าจะเหมาะกับผมเองที่ยังไม่ต้องการผ่าตัดแบบมีแผลถ้าไม่จำเป็นจริงๆ


Q: ใช้เวลาในการเตรียมตัวและทำหัตถการนานไหม
A: ก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนการส่องกล้องครั้งแรก ใช้เวลาไม่นานก็กลับมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นแล้ว ไม่รู้สึกเจ็บเลย วันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้


Q: หลังการรักษาคุณหมอแจ้งผลการรักษาอย่างไรบ้าง
A: หลังตัดติ่งเนื้อคุณหมอทศพลมาแจ้งผลการตรวจชิ้นเนื้อว่าพบเชื้อมะเร็ง ก็ตกใจนิดหน่อย เลยสอบถามคุณหมอว่าต้องรักษาอย่างไรต่อไป คุณหมอก็บอกว่าจากผลการตรวจที่ตัดติ่งเนื้อต่างๆ ออกไปเรียบร้อยดี และตัดได้ครบหมด จนไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว ก็ให้มาตรวจติดตามตามนัดก็พอ

นอกจากนี้คุณหมอยังได้ให้ดูวิธีการรักษาตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า National Comprehensive Cancer Network Guidelines ซึ่งผมได้ไปทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องอกและช่องท้อง ตรวจค่ามะเร็งในเลือด พบคุณหมอที่ทำด้านการให้คีโม และคุณหมอศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ ซึ่งคุณหมอทั้งหมดได้แจ้งว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ผมเป็น จัดเป็นระยะเริ่มต้นมากๆ ยังไม่มีการกระจายไปยังเส้นเลือดฝอย เส้นประสาทฝอย หรือเส้นน้ำเหลืองฝอย ซึ่งยืนยันได้ด้วยการตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ ที่บำรุงราษร์ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตามจะได้รับการปรึกษาแบบองค์รวมที่คุณหมอทุกฝ่ายมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ ในกรณีของผม คุณหมอทุกท่านได้ลงความเห็นตรงกันว่า ชิ้นเนื้อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถูกตัดออกมาครบ ขนาดชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกมามีขนาด 5 ซม. โดยมีเนื้อมะเร็งอยู่ 2 ซม. และผมไม่จำเป็นต้องไปต่อด้วยการให้คีโม ฉายแสง หรือผ่าตัดเลย


Q: ตอนนี้ทำหัตถการมาได้ 1 ปีแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง
A: หลังจากทำคุณหมอจะนัดติดตามดูผลเรื่อยๆ ก็ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว ผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองตามที่คุณหมอแนะนำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเบาๆ บ้าง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดปริมาณการทานสัตว์เนื้อแดง คุณหมอได้ทำการส่องกล้องทางทวารหนักเพื่อเข้าไปดูลำไส้ใหญ่ที่ 1 ปี ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็พบว่าไม่มีภาวะน่ากังวล มะเร็งไม่ได้กลับมาใหม่ครับ การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ FTRD ทำให้ภาพจำของการรักษามะเร็งแบบเดิมๆในความคิดของผมเปลี่ยนไปอย่างมาก ว่าทั้งง่าย สะดวก ปลอดภัย และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วมาก
 
นอกจากนี้คุณหมอยังแนะนำให้ตรวจทางเดินอาหารส่วนบนไปในคราวเดียวกันครับ ทำให้รู้ว่าผมเองมีภาวะก่อนมะเร็งของกระเพาะอาหารด้วย ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากถึง 36% ซึ่งคุณหมอก็ได้ตัดไปให้หมดแล้วครับ


Q: รู้สึกประทับใจในทีมแพทย์และพยาบาลของบำรุงราษฎร์อย่างไรบ้าง
A: ต้องขอบคุณคุณหมอนุสนธิ์และคุณหมอทศพล คุณหมอทั้ง 2 ท่านและเจ้าหน้าที่ให้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างดี ช่วยให้รู้สึกไม่เครียดเลย และหลังจากรู้ว่าติ่งเนื้อเป็นเชื้อมะเร็งคุณหมอก็ยังอธิบายให้เข้าใจง่ายด้วยว่าเป็นเนื้อร้ายที่ตัดออกไปแล้ว ให้ติดตามอาการอย่างเดียว ไม่ต้องรักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นเลย ก็ประทับใจมากๆ เพราะผมก็อายุเยอะแล้วถ้าต้องไปผ่าตัดหรือให้ทานยาอะไรมากมายก็คงไม่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้คุณหมอยังได้แนะนำการตรวจยีนเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม ซึ่งผลของผมเป็นปกติ ยิ่งทำให้มั่นใจขึ้นได้ว่า คนในครอบครัวและคนที่เรารักไม่ได้มีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปมากกว่าปกติ ขอบคุณทีมงานคุณภาพของบำรุงราษฎร์ครับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs