bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ข้อเท้าพลิกทางด้านนอก

ภาวะข้อเท้าพลิก ถือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน โดยพบมากที่สุด ในช่วงอายุระหว่าง 15-35 ปี โดยพบอุบัติการณ์การเกิดข้อเท้าพลิกทางด้านนอก (lateral ankle sprain) อยู่ระหว่าง 0.54-11.55 ต่อ 1,000 คน

อ่านเพิ่มเติม

กว่ายาคุณภาพจะจัดส่งถึงบ้านของผู้ป่วย บริการจัดส่งยาถึงบ้านที่มีคุณภาพจนถึงมือผู้ป่วย

เภสัชกรทราบดีว่ายาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาของผู้ป่วย ทางบำรุงราษฎร์จึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดส่งยาให้มีคุณภาพในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการนำส่งไปจนถึงมือของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยใน Critical care

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรามีเภสัชกรเฉพาะทางทำงานร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ติดตามชมกันใน EP นี้

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชพันธุศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

การที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อยาแตกต่างกันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยีน ใน EP นี้เราจะพาทุกคนมาติดตามความรู้เรื่องเภสัชพันธุ์ศาสตร์ หรือ Pharmacogenomics กันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควร

โดยปกติ เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยสาวตอนอายุประมาณ 8-13 ปี เด็กผู้ชายจะเข้าสู่วัยหนุ่มประมาณ 9-14 ปี หากเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยสาวก่อนอายุ 8 ปี ถือว่าเป็นสาวก่อนวัย หรือหากเด็กผู้ชายเข้าสู่วัยหนุ่มก่อน 9 ปี จะถือว่าเป็นหนุ่มก่อนวัยอันควร ภาวะการเติบที่เร็วเกินไปนี้ส่งผลอย่างไรกับเด็กๆบ้าง

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีกระบวนการทบทวนความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเภสัชกรมีการใช้ระบบฐานข้อมูลทางยาที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลใน EP นี้ เราจะพาไปดูเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยากัน

อ่านเพิ่มเติม

นอนกรน อาจเป็นสัญญาณของต่อมอะดีนอยด์โตในเด็ก

ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นในเด็กเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุหลักของภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นในเด็กที่พบได้บ่อยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นในเด็กนี้มีอาการอย่างไร แนวทางการรักษาอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเก็บยาสำคัญอย่างไร

การจัดเก็บยามีความสำคัญมากต่อคุณภาพของยา ใน EP นี้จะพาไปชมกันว่าที่บำรุงราษฎร์เรามีการจัดเก็บและรักษาคุณภาพยากันอย่างไรกว่าที่ยาจะถูกส่งมอบให้กับผู้ป่วยของบำรุงราษฎร์

อ่านเพิ่มเติม

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบสามารถเกิดขึ้นได้จากอาการปวดหลังเรื้อรัง ลองมาฟังลักษณะอาการของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ และแนวทางการรักษา

อ่านเพิ่มเติม