bih.button.backtotop.text

กว่ายาคุณภาพจะจัดส่งถึงบ้านของผู้ป่วย บริการจัดส่งยาถึงบ้านที่มีคุณภาพจนถึงมือผู้ป่วย

28 กันยายน 2566

เภสัชกรทราบดีว่ายาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาของผู้ป่วย ทางบำรุงราษฎร์จึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดส่งยาให้มีคุณภาพในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการนำส่งไปจนถึงมือของผู้ป่วยเภสัชกรทราบดีว่ายาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาของผู้ป่วย ทางบำรุงราษฎร์จึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดส่งยาให้มีคุณภาพในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการนำส่งไปจนถึงมือของผู้ป่วย  
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs