bih.button.backtotop.text

วิสัญญีแพทย์กับบทบาทสำคัญในห้องผ่าตัดที่ Pride Clinic

การทำงานของวิสัญญีแพทย์เปรียบเหมือนกับการทำงานของนักบิน หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยสูงสุดตลอดเส้นทางการเดินทางจนถึงจุดมุ่งหมายที่ผู้รับบริการต้องการ ตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปรียบเหมือนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการบิน การเริ่มให้ยาสลบเปรียบเหมือนการนำเครื่องบินขึ้น การทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวตลอดระยะเวลาการผ่าตัดเปรียบเหมือนการบินอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดเส้นทาง และการทำให้ผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดในเวลาที่เหมาะสมเปรียบเหมือนกับการนำเครื่องบินลงจอดที่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพตามเวลาที่กำหนด

ดังนั้นหน้าที่สำคัญของวิสัญญีแพทย์ของ Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คือการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการทั้งในช่วงก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อให้ทีมผ่าตัดสามารถมุ่งเน้นสมาธิไปยังการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่และเกิดความสำเร็จสูงสุด ตามความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของผู้รับบริการ

นอกจากนี้วิสัญญีแพทย์ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเจ็บปวด (Pain management) ให้แก่ผู้รับบริการ โดยความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดเป็นความเจ็บปวดชนิดเฉียบพลัน ซึ่งหากปล่อยไว้หรือจัดการได้อย่างไม่ดีเพียงพอจะกลายเป็นความเจ็บปวดที่เรื้อรังที่จะส่งผลกระทบทั้งด้านอารมณ์ การนอนหลับและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้รับบริการได้ ดังนั้นวิสัญญีแพทย์จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการช่วยให้ผู้รับบริการมีประสบการณ์ที่ดีเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้

 
วิสัญญีแพทย์ของ Pride Clinic ดูแลผู้รับบริการตลอดเส้นทางการเดินทางสู่ชีวิตใหม่อย่างไรบ้าง

วิสัญญีแพทย์ของ Pride Clinic ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้รับบริการตลอดประสบการณ์ในการผ่าตัดดังนี้
 
  • ก่อนการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จะพบกับผู้รับบริการเพื่อพูดคุยทำความคุ้นเคยกับผู้รับบริการตามอัตลักษณ์ทางเพศที่ต้องการ โดยวิสัญญีแพทย์จะประเมินความเสี่ยงของผู้รับบริการแต่ละรายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการมีสุขภาพแข็งแรงพอสำหรับการผ่าตัดที่ใช้เวลานานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ความเสี่ยงระบบหัวใจ ความเสี่ยงระบบทางเดินหายใจและภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด (venous thromboembolism) รวมถึงแนะนำให้ผู้รับบริการเข้าใจว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแต่ละชนิดเป็นอย่างไร มีวิธีในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดอย่างไรที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับมือ(coping skills)กับความเจ็บปวดในการผ่าตัดครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หากผู้รับบริการได้รับการทดสอบพันธุกรรมการตอบสนองต่อยา จะช่วยให้วิสัญญีแพทย์ทราบว่าเอนไซม์ในร่างกายของผู้รับบริการมีการตอบสนองต่อยาแก้ปวดและการตอบสนองต่อการขับตัวยาต่างๆออกจากร่างกายอย่างไร ทำให้วิสัญญีแพทย์สามารถเลือกวิธีการ เลือกชนิดของยาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล (personalized care) โดยวิสัญญีแพทย์จะนำข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัด (proactive planning) และเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการได้ดีมากที่สุด (holistic integrated approach)
  • ระหว่างการผ่าตัด นอกจากการทำให้ผู้รับบริการหลับไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดแล้ว วิสัญญีแพทย์ยังต้องระมัดระวังความปลอดภัยของผู้รับบริการในหลายๆด้าน เช่น สำหรับผู้รับบริการข้ามเพศ จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเส้นเสียงที่อาจส่งผลให้เสียงมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิสัญญีแพทย์จึงต้องมั่นใจว่าการใส่ท่อช่วยหายใจจะไม่กระทบเทือนเรื่องของการใช้เสียงในอนาคตโดยการใช้กล้องวิดีโอช่วยขณะสอดท่อช่วยหายใจเพื่อให้มองเห็นเส้นเสียงได้ชัดเจน (video Laryngoscope) นอกจากนี้การผ่าตัดยืนยันเพศสภาพเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานประมาณ 6-10 ชั่วโมง ซึ่งการผ่าตัดเวลานานทำให้ร่างกายผู้รับบริการมีอุณหภูมิต่ำ หากไม่ได้รับการป้องกันที่ดีจะทำให้ผู้ป่วยตื่นช้ากว่าปกติและเกิดอาการหนาวสั่นหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น  วิสัญญีแพทย์จึงต้องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้รับบริการที่ผ่าตัดนานหลายชั่วโมงให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาเฉียบพลันและปัญหาต่อเนื่องอื่นๆเช่น ภาวะเลือดออกหยุดยากในบริเวณแผลผ่าตัดและภาวะติดเชื้อหลังการผ่าตัด
  • หลังการผ่าตัด การปวดหลังการผ่าตัดเป็นความปวดแบบเฉียบพลัน ดังนั้นวิสัญญีแพทย์จะจัดการกับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นความเจ็บปวดแบบเรื้อรัง

การผ่าตัดยืนยันเพศสภาพเป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญ ทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องของ Pride Clinic เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้การดูแลกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเป็นพิเศษ เราให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่สถานที่ สภาพแวดล้อมไปจนถึงการให้การบริการดูแลรักษา เราให้ความเคารพในความแตกต่างและให้การบริบาลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและความมุ่งมั่นในการทำให้ผู้รับบริการทุกท่านบรรลุเป้าหมายในการเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุด (be the best version of yourself)เรียบเรียงโดย พ.ต.นพ. ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ วิสัญญีแพทย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs