bih.button.backtotop.text

รู้จักหัวใจ EP. 6 Open Heart Surgery

20 มีนาคม 2566

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัวใจมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลาย และสำหรับผู้ป่วยบางรายการผ่าตัดแบบ Open Heart Surgery เป็นทางเลือกที่เหมาะสม


 วิดีโอซีรีส์รู้จักหัวใจใน EP นี้ เราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นนะคะ


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs