bih.button.backtotop.text
ต่อมลูกหมากโต โรคบั่นทอนคุณภาพชีวิต
โรคต่อมลูกหมากโต เป็นโรคที่ผู้ชายทุกคนอยากหลีกเลี่ยง แต่เลี่ยงไม่ค่อยได้เพราะต่อมลูกหมากจะค่อยๆโตขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นโรคต่อมลูกหมากโตจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป


โรคต่อมลูกหมากโตเป็นอันตรายหรือไม่
โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก เนื่องจากต่อมลูกหมากอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ เมื่อมีขนาดโตขึ้นจึงไปเบียดท่อปัสสาวะให้แคบลง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการปัสสาวะ อย่างไรก็ตามหากปล่อยทิ้งไว้จนมีอาการเรื้อรัง  อาจทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงได้


สังเกตได้อย่างไรว่าอาจเป็นโรคต่อมลูกหมากโต
ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงของโรคแตกต่างกันและอาการมักจะแย่ลงหากไม่รักษา อาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ผู้ที่มีต่อมลูกหมากโตมากอาจมีอาการน้อยกว่าผู้ที่ต่อมลูกหมากโตน้อยกว่าก็เป็นได้
 

อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่
 • ปัสสาวะนาน ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะเป็นหยดๆ
 • ตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด
 
อาการที่พบไม่บ่อย ได้แก่
 
ตรวจวินิจฉัยได้อย่างไร
 • ซักประวัติโดยละเอียดและตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (DRE: Digital Rectal Examination) เพื่อประเมินขนาดและความผิดปกติของต่อมลูกหมาก
 • เจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง (PSA: Prostatic-Specific Antigen) ระดับ PSA สูงบอกถึงความผิดปกติของต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบและและมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อประเมินขนาดและความผิดปกติของต่อมลูกหมาก
 • ทดสอบอัตราการไหลของปัสสาวะและวัดปริมาณปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ
 
แนวทางในการรักษามีอย่างไรบ้าง

แนวทางในการรักษาต่อมลูกหมากไม่ได้ดูจากขนาดของต่อมลูกหมากแต่ดูจากอาการ ถึงแม้ต่อมลูกหมากมีขนาดโตมากแต่ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานยา

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำ หากยังมีอาการไม่มาก แพทย์จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำโดยลดปริมาณน้ำดื่มก่อนนอน ลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • การรักษาด้วยยา ปัจจุบันมียาอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกคือยาที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมากคลายตัว ทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้น กลุ่มที่สองคือยาลดขนาดต่อมลูกหมาก ซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ 6 เดือนถึงจะเริ่มเห็นผล หากหยุดยาต่อมลูกหมากจะกลับมาโตได้อีก กลุ่มที่สาม เป็นสารสกัดจากซอร์ พัลเมตโต (Saw Palmetto berry) ช่วยลดอาการอักเสบ ทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการลดอาการอาจไม่ดีเท่ากับยา
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด หากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการข้างเคียงจากยามากหรือยังมีอาการแทรกซ้อนที่ทางเดินปัสสาวะซ้ำๆ เช่น การอักเสบติดเชื้อ ปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะเยอะมากหลังจากปัสสาวะสุดไปแล้ว ทำให้การทำงานของไตแย่ลงหรือมีเลือดออกปนในปัสสาวะ แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดรักษาซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น
  • การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ทำได้โดยการส่องกล้องเข้าไปในท่อปัสสาวะแล้วไปขูดเอาเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่ไปขวางท่อปัสสาวะอยู่ออก
  • การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ (HoLEP) เป็นการใช้เลเซอร์เลาะเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่ขวางท่อทางเดินปัสสาวะออกทั้งหมด
  • การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of Prostate: PVP) เป็นวิธีการรักษาโดยการใช้เลเซอร์เพื่อตัดต่อมลูกหมาก โดยอาจตัดเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
  • การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ในกรณีที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่มากผิดปกติ
 • การรักษาด้วยไอน้ำ เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยการส่องกล้องเข้าไปในท่อปัสสาวะและฉีดไอน้ำเข้าไปในต่อมลูกหมากทำให้เซลล์ต่อมลูกหมากที่อุดตันท่อทางเดินปัสสาวะตาย หลังจากนั้นร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ตายออกไปตามธรรมชาติ ทำให้ท่อปัสสาวะกว้างขึ้น ปัสสาวะได้คล่องขึ้น เป็นวิธีที่สะดวก ง่ายและภาวะแทรกซ้อนน้อย

โรคต่อมลูกหมากโตถึงแม้จะป้องกันไม่ได้แต่รักษาได้หลากหลายวิธี ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ บำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคทางเดินปัสสาวะและสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะที่พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตและโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากอื่นๆ ไม่ว่าจะยากและซับซ้อนเพียงใดทำการนัดหมายแพทย์
นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
           E-mail: [email protected]

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs