bih.button.backtotop.text

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

คุณเสี่ยงเป็นโรคต่อลูกหมากโตหรือไม่?
Risk-Assessment_Hyperplasia_hyperplasia-TH.png
รู้จักระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะเปรียบเสมือนระบบบำบัดน้ำเสียของร่างกาย นอกจากมีความสำคัญในการกำจัดของเสียและรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายแล้ว ระบบทางเดินปัสสาวะยังมีหน้าที่ควบคุมความดันเลือด ปริมาตรเลือดและค่าความเป็นกรดด่างของเลือดอีกด้วย หากระบบทางเดินปัสสาวะมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างรุนแรง ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะหลักๆดังนี้

 • ไต เป็นอวัยวะขนาดเท่ากำปั้นอยู่ในช่องท้องสองด้านของกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว มีหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในเลือด ดูดซึมสารที่มีประโยชน์กลับสู่ร่างกาย รักษาสมดุลของเหลว ผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมความดันโลหิต และผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น ปัสสาวะที่ผลิตในไตจะไหลผ่านกรวยไตไปยังท่อไตท่อไต เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นท่อบางๆ ต่อจากไตทั้งสองข้าง ทำหน้าที่นำปัสสาวะจากไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ
 • กระเพาะปัสสาวะ เป็นอวัยวะที่ใช้เพื่อพักปัสสาวะไว้ชั่วคราวก่อนขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ
 • ท่อปัสสาวะ เป็นท่อต่อจากกระเพาะปัสสาวะ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่นอกร่างกาย ท่อปัสสาวะของผู้ชายจะยาวกว่าผู้หญิงและไม่แยกออกจากอวัยวะเพศ ดังนั้นระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชายจึงเกี่ยวพันและครอบคลุมไปถึงระบบสืบพันธุ์เพศชายด้วย

โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่มักมีอาการเบื้องต้นที่สามารถสังเกตได้ คือ

 • ปวดหลังหรือปวดบริเวณข้างลำตัว
 • ปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด
 • ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไม่สุด น้ำปัสสาวะน้อยผิดปกติ
 • ปัสสาวะมีเลือดปน มีสีน้ำตาล สีชมพู หรือสีขาวขุ่น
 • ปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติ

ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาย่อยหลากหลายสาขาทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ ดังนี้

เรามุ่งมั่นที่จะคืนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยการ

 • ให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนและเลือกแนวทางการรักษา
 • นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและผลลัพธ์ในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาย่อยหลากหลายสาขา ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะอย่างใกล้ชิด เรามีความชำนาญในการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะที่ยากและซับซ้อน รวมถึงโรคที่พบได้ยาก ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รุกล้ำน้อยที่สุดในการรักษา ด้วยวิธีการดังนี้

 • การผ่าตัดส่องกล่องและการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการผ่าตัดต่อมลูกหมาก ไต กระเพาะปัสสาวะและต่อมหมวกไต
 • การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์ HoLEP หรือเลเซอร์ PVP
 • การรักษาด้วยไอน้ำ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำโดยใช้เทคโนโลยี Rezum
 • การทำลายก้อนเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟ จี้ทำลายก้อนเนื้องอกที่ไตด้วยคลื่นไมโครเวฟ MWA
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยการใส่ตัวถ่างขยายท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมาก UROLIFT
 • การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องผ่านทางท่อไต (Retrograde intrarenal Surgery: RIRS) รักษานิ่วในไตและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • จี้ทำลายก้อนเนื้องอกด้วยความเย็น รักษามะเร็งไต (เริ่มให้บริการในปี 2565)
 • การฉีดสารไฮโดรเจล ป้องกันการเกิดผลขางเคียงจากการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีฉายแสงหรือฝั่งแร่

ทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ

Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Urology-1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Urology-1.jpg Layout-Urolift-VDO-thumbnail_without-logo-TH.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >

สถิติในการรักษาของเราบ่งบอกถึงประสบการณ์และความชำนาญที่ผู้ป่วยจำนวนมากให้ความไว้วางใจ

 • มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ 1,500 เคส/ปี
 • การผ่าตัดนิ่วในทางเดินปัสสาวะด้วยการการส่องกล้อง 1,400 เคส/ปี
 • โรคต่อมลูกหมากโต มากกว่า 4,500 เคส/ปี
 • โรคของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก มากกว่า 500 เคส/ปี
 • โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มากกว่า 1,000 เคส/ปี
 • โรคของระบบทางเดินปัสสาวะของเพศหญิง มากกว่า 500 เคส/ปี
 • โรคของระบบประสาทของทางเดินปัสสาวะและการผ่าตัดแก้ไขระบบปัสสาวะ มากกว่า 1,500 เคส/ปี


Layout-BPH-Outcome-01.jpg
Layout-BPH-Outcome-02.jpg
Layout-BPH-Outcome-03.jpg
Layout-BPH-Outcome-04.jpg

นพ. วิโรจน์ ชดช้อย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

ศ.นพ. อภิชาติ กงกะนันทน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. จรัสพงศ์ ดิศรานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. จักร์กฤษณ์ อิศญาณุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

นพ. อธิป ฉัตรสุทธิพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

ศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

           E-mail: [email protected]
 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-17.00 น.
  หรือตามเวลาการนัดหมายแพทย์

Location

 • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  อาคาร A ชั้น 16
คะแนนโหวต 9.44 of 10, จากจำนวนคนโหวต 256 คน

Related Health Blogs