bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดลูกอัณฑะออก

การผ่าตัดลูกอัณฑะออก (Orchiectomy หรือ Orchidectomy) คือ การผ่าตัดอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างออก

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
แพทย์จะพิจารณาการทำผ่าตัดนี้เมื่อเกิดเป็นโรค เช่น มะเร็งของลูกอัณฑะ หรือเกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อลูกอัณฑะ หรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะกระจายแล้ว
 
 • มีเลือดออกและอาจจำเป็นต้องรับการผ่าตัดซ้ำ แต่พบได้น้อยมาก
 • แผลติดเชื้อจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม
 • อาจมีอาการชาบริเวณผิวหนังตรงที่มีรอยแผล แต่จะหายไปในไม่ช้า
 • อย่ายกของหนักหรือขับรถประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะอาจกลายเป็นไส้เลื่อนตรงบริเวณแผลผ่าตัด
 • ถ้ามีการตัดลูกอัณฑะออกทั้งสองข้างจะทำให้ไม่มีฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (ถึงแม้จะตัดเพียงข้างเดียวการผลิตฮอร์โมนลดลง อาจไม่เพียงพอ)
 • ความรู้สึกทางเพศลดลง
 • หากมีการตัดอัณฑะออกก่อนวัยหนุ่มสาวจะทำให้ลักษณะการเจริญพันธุ์ไม่เกิดการพัฒนา (หน้าอกแตกพาน เสียงห้าว มีหนวด มีขนบริเวณของลับและรักแร้ เป็นต้น)
 • บริเวณแผลอาจบวม ช้ำ รวมถึงทั่วทั้งลูกอัณฑะ แต่จะค่อยๆ บรรเทาลง
 • มีการติดเชื้อซึ่งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้
  • อาการบวมแดง
  • อาการชา
  • อาการปวดตุบๆ
  • อาการเหมือนมีไข้
  • บริเวณแผลมีหนอง น้ำเหลืองซึม
ความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
หากท่านปฏิเสธการรักษา มะเร็งอาจลุกลามได้ ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 
หากเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาหรือป้องกันในกรณีผู้ป่วยเป็นมะเร็ง การผ่าตัดลูกอัณฑะออกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องใช้การรักษาอื่นร่วมด้วย เช่น การฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด หรือการผ่าตัดอวัยวะอื่นข้างเคียง
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs